Ministru kabinetā (MK) šodien, 12.augustā, tika atbalstīti grozījumi MK noteikumos, paredzot apmaksāt  brīvpusdienas arī trešās klases skolēniem un vienlaikus paaugstinot vienam bērnam paredzēto valsts budžeta dotāciju skolēnu brīvpusdienām no 1,14 eiro uz 1,42 eiro dienā, informē Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante sabiedrisko attiecību jautājumos Kristīne Keiča.

Līdz šim valsts apmaksātas brīvpusdienas saņēma pirmās un otrās klases skolēni, un no 2014.gada 1.septembra brīvpusdienas tiks nodrošinātas arī trešās klases skolēniem. Pēc Centrālās statistikas pārvaldes un Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2014./2015.mācību gadā pirmajā, otrajā un trešajā klasē vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs mācīsies 61 212 izglītojamie. Lai nodrošinātu brīvpusdienas šiem skolēniem, no valsts budžeta 2014.gadā paredzēts finansējums 11 679 100 eiro apmērā.

Par papildu finansējuma piešķiršanu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanai valdība lēma pērn, 2014.gada budžeta izstrādes procesa gaitā, paredzot to kā vienu no demogrāfijas atbalsta pasākumiem.

MK noteikumi Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai pieejami MK mājaslapā.