PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

5928.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (VPĢ) tiks virzīta valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai, lēmusi Valmieras dome.

Lēmums pieņemts saistībā ar izmaiņām Vispārējās izglītības likumā un Pārejas noteikumos. Tie paredz, ka pašvaldības, kuru padotībā ir ģimnāzijas, līdz 2019.gada 28. februārim pieņem lēmumu par ģimnāziju nosaukumu maiņu vai likvidācijas, vai reorganizācijas pabeigšanu līdz 2021.gada 31.augustam, nodrošinot izglītojamo turpmāku izglītošanos atbilstošā izglītības programmā, kā arī veic visas nepieciešamās darbības, lai izdarītu atbilstošus grozījumus Izglītības iestāžu reģistrā.

Lai varētu lemt par atbalstu valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai, bija nepieciešams izvērtēt skolas atbilstību noteiktajiem kritērijiem, piemēram, skolēnu kopējiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos un atbilstošam skolēnu skaitam, skaidroja domes pārstāve Liene Zālīte. Proti, uz valsts ģimnāzijas statusu republikas nozīmes pilsētās var pretendēt izglītības iestāde, kurā 10. līdz 12.klasē mācās ne mazāk kā 180 izglītojamie. VPĢ 10. līdz 12.klasē 2018./2019.mācību gadā ir 286 skolēni, bet 7. līdz 9.klasē - 289 skolēni. Turklāt valsts ģimnāzijas statusu var piešķirt izglītības iestādei, kura īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas vai vispārējās vidējās izglītības programmas un daļējas pamatizglītības programmas no 7. līdz 9.klasei.

"Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršana VPĢ nodrošinātu Valmierai divas valsts ģimnāzijas no 7. līdz 12.klasei ar padziļinātu izglītības saturu un piedāvājumu. Tāpat VPĢ pašlaik noslēgumam tuvojas tās ēkas pārbūves darbi, kas sniegs mūsdienīgu mācību vidi, lai varētu īstenot kvalitatīvu, jaunajai izglītības satura koncepcijai atbilstošu darbu. Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršana paredz arī obligātu pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkciju izpildi. Jaunais statuss ļaus arī piesaistīt papildu finansējumu šo funkciju īstenošanai," pauda Valmieras Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže.

Kļūstot par valsts ģimnāziju, jāņem vērā arī tas, ka turpmāk būs jārīko atlase, lai iestātos 7.klasē - tiks ņemti vērā 6.klases diagnostiskie darbu un iestājpārbaudījumu rezultāti -, savukārt, lai iestātos 10.klasē - valsts pārbaudes darbu un iestājpārbaudījumu rezultāti, informē aģentūra LETA.

Saņemot domes atbalstu valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanai, VPĢ iesniegs Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) iesniegumu un dokumentus, kas apliecina izglītības iestādes atbilstību kritērijiem, ar lūgumu piešķirt izglītības iestādei valsts ģimnāzijas statusu. Līdz ar to valsts ģimnāzijas statusu skolai IZM varētu piešķirt pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas un izvērtēšanas.

Statusa piešķiršana VPĢ nozīmētu to, ka Valmierā turpmāk būs divas valsts ģimnāzijas.