PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

35069980653_e8513c8453_o.jpg
Foto: Normunds Mežiņš (Jaunsardzes un informācijas centrs)
Turpmākajos astoņos gados valsts aizsardzības mācības (VAM) ieviešanai skolās nepieciešami 73 527 518 eiro, liecina Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavotais ziņojums.

Aizsardzības ministrija (AM) ziņojumā uzsver, ka tās piedāvātais risinājums paredz turpmāk bērnu un jauniešu valstiskuma un piederības sajūtu attīstīt divos līdzās pastāvošos un savstarpēji papildinošos formātos - Jaunsardzes kustībā un VAM kā mācību priekšmetā.

Lai izpildītu Saeimas šogad 7.jūnijā pieņemto lēmumu "Par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā" un pakāpeniski visās vidējās izglītības iestādēs ieviestu jauno mācību priekšmetu, nepieciešams iekļaut VAM sasniedzamos rezultātus jaunajā vidējās izglītības standartā un atbalstīt ziņojumā iekļauto VAM ieviešanas mehānismu, kas paredz Saeimas uzstādīto mērķi sasniegt 2024.gadā, proti, nodrošināt, ka VAM ir apgūstama ikvienā vidējās izglītības iestādē kā obligāti apgūstams mācību priekšmets.

Papildus tam tiks nodrošināts, ka ik gadu 1000 labākie un mērķtiecīgākie jaunieši VAM praktiskajās nometnēs būs apguvuši apmācību, kas ekvivalenta NBS īstenotajam militārās pamatapmācības pirmajam līmenim.

Lai plānotajā kārtībā ieviestu VAM, nepieciešams turpināt atbalstīt jaunsargu instruktoru izglītības iegūšanu, kompensējot mācību izdevumus par augstākās pedagoģiskās izglītības ieguvi, kā arī nepieciešams nodrošināt ilgtermiņa risinājumu šī priekšmeta skolotāju izglītības nodrošināšanai, radot iespēju līdztekus sporta skolotāja kvalifikācijas ieguvei iegūt arī valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju, teikta AM ziņojumā.

Ministrija paredz, ka VAM ieviešana ienesīs pārmaiņas arī Jaunsardzes darbībā. Jaunsardzē īstenotā jaunsargu interešu izglītības programma arī turpmāk sniegs iespēju bērniem pēc mācību stundām un brīvdienās piedalīties aizraujošās nodarbībās, tomēr turpmāk Jaunsardzes galvenā mērķauditorija būs pamatskolas skolēni no 5. līdz 9. klasei. Apmācības Jaunsardzē turpmāk tiks vairāk sistematizētas un jaunsargu programma būs dalīta līmeņos, tādējādi nodrošinot bērna vecumposmam atbilstošas nodarbības, informē aģentūra LETA.

AM aprēķinājusi arī VAM ieviešanai nepieciešamie finanšu līdzekļus. No 2019. līdz 2027.gadam nepieciešami 73 527 518 eiro. Nākamgad nepieciešami 655 355 eiro, bet 2027.gadam nepieciešami 13 275 252 eiro.

Patlaban AM budžetā minētie finanšu līdzekļi nav plānoti. Pozitīva lēmuma gadījumā 2019.gadā līdzekļi VAM ieviešanai tiks rasti Aizsardzības ministrijas budžetā. Savukārt par 2020.gadā un turpmākajos gados nepieciešamā finansējuma pārdali AM iesniegs attiecīgu pieprasījumu Finanšu ministrijā.

AM ziņojums patlaban izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.