Valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka valsts pārbaudījumu, kas nav centralizētie eksāmeni, norises kārtību, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Tā kā atbilstoši informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespējām un priekšrocībām valsts pārbaudījumu materiālus jau ilgāku laiku piegādā tikai elektroniskā formā, noteikumos veiktas izmaiņas un tagad veiks tikai materiālu elektronisko piegādi.

Atbilstoši informācijas tehnoloģiju izmantošanai izglītības iestādēs precizēta arī valsts pārbaudījumu un diagnosticējošo darbu rezultātu apkopošana elektroniskā formā, aizstājot valsts pārbaudījumu protokolus papīra formātā ar elektroniskajām vērtēšanas rezultātu kopsavilkumu tabulām.

Noteikumu projekts papildināts ar tiesisko regulējumu, kas paredz iespēju pēc izglītojamā vai izglītības iestādes izvēles veikt izglītojamā atbildes audioierakstu. Noteikumu projektā ir mainīts izglītojamā atbildes sagatavošanai paredzētais laiks mutvārdu eksāmenā, nosakot to labvēlīgāku izglītojamam.

Ņemot vērā izglītības iestādēs reāli nepieciešamo laiku izglītojamo darbu novērtēšanai, ir samazināts darbdienu skaits valsts pārbaudes darbu rezultātu paziņošanai izglītojamiem.