Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192 eiro katram ģimenes loceklim, kā arī atbilst pārējiem domes saistošo noteikumu kritērijiem.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai bērna likumiskajam pārstāvim līdz 31.oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot rakstisku iesniegumu, kā arī aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, vēsta ziņu aģentūra LETA.

Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma.

Pabalsta apmērs ir 35, 57 eiro katram skolēnam.

2013.gadā pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 3962 rīdzinieki. Kopumā 2013.gadā pabalstam mācību līdzekļu iegādei izlietoja 140 935 eiro no Rīgas domes budžeta līdzekļu programmas Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

2014.gadā pabalstam plānots izlietot 177 850 eiro, sniedzot atbalstu 5000 personām. 2014.gadā no 1.jūnija līdz 22.septembrim mācību pabalstu ir saņēmuši 2239 rīdzinieki, kas izmaksājis 79 641 eiro.