PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

10629.jpeg
Foto: pressmaster / 123RF
Šī gada 22. septembrī 4452 skolēni no 156 Latvijas skolām veiksmīgi izmantoja iespēju tiešsaistē kārtot 10. klašu diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā. 

Valsts izglītības satura centra (VISC) veidotais darbs tiešsaistē norisinājās izglītības portālā Uzdevumi.lv.

Skolām pirmo reizi tika piedāvāta iespēja izvēlēties, kā organizēt diagnosticējošo darbu izpildi - rakstveidā vai tiešsaistē. Tāpat tika nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbus aizvadīt rakstveidā, bet daļai - tiešsaistē.

Uzdevumi.lv un VISC mērķis, pielāgojot diagnosticējošos darbus izpildei tiešsaistē, ir veicināt inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī modernizēt un atvieglot darbu vērtēšanas un analīzes procesu, informē Uzdevumi.lv.

Pēc diagnosticējošo darbu izpildes skolotāji piedalījās tiešsaistes darba novērtēšanas aptaujā. Vairāk nekā 98% aptaujāto pedagogu diagnosticējošo darbu izpildi tiešsaistē vērtēja atzinīgi. Skolotāji pozitīvi novērtēja tādas tiešsaistes darbu priekšrocības kā automātiska darbu vērtēšana un datu pārsūtīšana VISC, rezultātu paziņošana uzreiz pēc darba laika beigām, kā arī laika un skolas resursu ietaupījums.

Aptuveni 96% skolotāju atzīmēja, ka arī nākotnē būtu gatavi vadīt darbu kārtošanu digitālā veidā, turklāt visi respondenti ieteica šādu skolēnu zināšanu pārbaudes metodi izmantot arī citām skolām. Turpretī kā izaicinājumu daļa skolotāju minēja tehnisko nodrošinājumu - skolām pietrūkst datoru, lai tiešsaistes darbus varētu pildīt pilnīgi visi 10. klašu audzēkņi.

Var piebilst, ka drukātā versijā viens darbs sastāvēja no 9 lapām, tādējādi fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē 2016./2017. mācību gadā ļāva ietaupīt 40 068 lapas jeb aptuveni 200 kilogramus papīra.

Veiksmīgā projekta rezultātā Uzdevumi.lv un VISC pieņēmuši lēmumu turpināt sadarbību, nākotnē veidojot tiešsaistes darbus arī citos mācību priekšmetos.

Uzdevumi.lv ir 2009. gadā izveidots digitāls mācību līdzeklis, kurā ir pieejami uzdevumi, teorijas materiāli un testi skolas mācību priekšmetos 1. - 12. klasei. 2016./2017. mācību gadā portālā ir reģistrējušies vairāk nekā 150 000 lietotāju un pieejami vairāk nekā 5 000 000 uzdevumu variantu skolas mācību priekšmetos. Katram uzdevumam ir izveidoti vairāki varianti, līdz ar to skolēnam, iesniedzot nepareizu atbildi, ir iespēja uzdevumu pildīt atkārtoti, katru reizi saņemot jaunu tā paša uzdevuma variantu.

Skolēni, pildot uzdevumus, uzreiz pēc atbildes iesniegšanas saņem novērtējumu, redz pareizo atbildi un atbildes skaidrojumu. Turpretī skolotājiem ir iespēja sagatavot un nosūtīt skolēniem elektroniskus mājasdarbus vai pārbaudes darbus, ko sistēma automātiski izlabo, tādējādi ietaupot pedagoga laiku. Savukārt portālā reģistrētie vecāki saņem detalizētu informāciju par bērna sasniegtajiem rezultātiem portālā.