PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

7532.jpeg
Foto: inspirestock / 123RF
Vakar Ministru kabinets veica grozījumus cenrādī, kas ļaus izvērtēt iepriekš par tīšu kriminālpārkāpumu sodītas personas iesniegumu par pedagoga darba veikšanu. 

Grozījumi veikti Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādī, iesniegumu izskatīšana attiecas uz personām, kuru sodāmība par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu ir dzēsta vai noņemta.

Iesnieguma vērtējums noteiks, vai personas sodāmība nekaitēs izglītojamo interesēm, informē ziņu aģentūra LETA.

Jau šī gada aprīlī tika pieņemti noteikumi, kas nosaka atļaujas izsniegšanas kārtību. Tās iegūšanai pretendentam būs jāiesniedz iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienestā, bet dienests pieņems lēmumu par atļaujas izsniegšanu, atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujas anulēšanu. Iesniegumam būs jāpievieno personas dzīves un darbības aprakstu (CV), nolēmumu kriminālprocesā, ar kuru persona atzīta par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kā arī citus dokumentus, kuriem pēc iesniedzēja ieskatiem ir nozīme jautājuma izlemšanā un kuri apliecina iesniegumā norādītās informācijas pamatotību, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Iveta Zariņa.

Lēmuma pieņemšanai dienests izveidos izvērtēšanas komisiju, kuras sastāvā iekļaus dienesta, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts policijas, Ģenerālprokuratūras, vecāku nevalstiskās organizācijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pārstāvi.

Izvērtējot, vai atļauja nekaitēs izglītojamo interesēm, ņems vērā, vai atļaujas izsniegšana nav pretrunā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajiem ierobežojumiem strādāt par pedagogu, kriminālpārkāpuma vai mazāk smaga nozieguma raksturu un personas attieksmi pret to. Tāpat vērtēs personas darbību vai raksturojumu pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, risku izglītojamo drošībai, intelektuālajai un fiziskajai attīstībai, kā arī to, vai atļauja neradīs risku par atkārtota vai jauna kriminālpārkāpuma izdarīšanu un kaitējuma nodarīšanu izglītojamo interesēm.

Dienests, pamatojoties uz komisijas atzinumu, varēs pieņemt lēmumu arī par atļaujas izsniegšanu ar ierobežojumiem strādāt par pedagogu attiecībā uz atsevišķām izglītības mērķgrupām.

Iesnieguma vērtējuma cena būs 69,60 eiro. Cenrādis stāsies spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.