PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

10352.jpeg
Foto: 123RF
Labklājības ministrija (LM) izsludinājusi iepirkuma konkursu par padomu grāmatiņas "Mans bērns - skolēns" izstrādi, izplatīšanu un komunikācijas aktivitāšu īstenošanu.

Ar grāmatas palīdzību plānots veicināt vecāku izpratni par bērnu emocionālo audzināšanu un attīstību no skolas gaitu sākšanas līdz pamatskolas beigām jeb no 7 līdz 16 gadu vecumam, teikts iepirkuma nolikumā.

Padomu grāmatiņā jābūt ietvertai informācijai par bērniem no skolas gaitu sākšanas laika līdz pamatskolas beigām, apskatot jautājumus par emocionālo audzināšanu, traumatismu, vecumposma attīstību, sociālajām garantijām, kā arī interešu izglītību un pozitīvo disciplinēšanu.

Ministrija noteikusi, ka grāmatas tirāžai jābūt ne mazākai kā 25 000 eksemplāru, no kuriem ne mazāk kā 23 000 eksemplāru jābūt abonentiem žurnāla pielikumā, bet ne mazāk kā 2000 eksemplāriem, ko piegādāt LM. Tāpat ir jāizveido analoga e-grāmata.

Darbu veicējiem arī būs jāizveido vismaz piecas infografikas, kuras iespējams izmantot arī atsevišķi sociālajos tīklos, komunikācijas aktivitātēs, informē aģentūra Leta.

Grāmata jāveido ar septiņām nodaļām, kur pirmās trīs ir veltītas konkrētajam vecumposmam, bet pārējās ir apskatīti jautājumi par bērna drošību, atkarību profilaksi, interešu izglītību un pozitīvo disciplinēšanu.

Pēc grāmatiņas izveides plānota arī komunikācijas kampaņa, lai veicinātu grāmatas izplatīšanu.

Pieteikumi iepirkuma konkursā tiks pieņemti līdz 29.augustam, savukārt pakalpojums būs jāizpilda līdz šī gada oktobrim.