PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 19. aprīlis

Fanija, Vēsma

Daudzbernu_gimene.jpg
Foto: Publicitātes foto
Latvijā ir vairāk nekā 39 000 ģimeņu, kurās aug trīs, četri vai pat vairāk bērni. Kā noskaidrots unikālā pētījumā, ko veikusi Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm kopā ar Sabiedrības integrācijas fondu, daudzbērnu ģimeņu vecāki uzsver, ka lēmums veidot kuplu ģimeni balstīts ģimeniskās vērtībās un virknē emocionālu ieguvumu kā pašiem, tā bērniem. Atvasēm bagātie vecāki ir pārliecināti, ka augšana saliedētā ģimenē un daudzveidīga pieredze ir būtisks pamats laimīgai bērnībai.

Pirmie pētījuma rezultāti liecina, ka galvenā motivācija lielas ģimenes veidošanai ir dažādi emocionālie apsvērumi, un 75% vecāku šādu lēmumu pieņem ļoti plānoti un pārdomāti. Tikai 15% lielo ģimeņu vecāku atzīst, ka bērnu skaits nav bijis apzināti plānots. Vēlme veidot lielu un saliedētu ģimeni ir galvenais vadmotīvs trešdaļai aptaujāto. Savukārt kā papildu motivāciju 35% vecāku pauž pārliecību, ka kuplā ģimenē bērni ir laimīgāki. Liela daļa vecāku paši (46%) auguši daudzbērnu ģimenēs, un līdz ar plašāku izpratni par ikdienas dzīvi brāļu un māsu pulciņā gūtās pozitīvās emocijas mudinājušas tiekties pēc vairākiem bērniem arī savā ģimenē.

Kā papildu apsvērumus, kas palīdz izšķirties par labu kuplai ģimenei, daudzi norāda arī ticību augstākiem spēkiem – piektā daļa aptaujāto uzskata, ka jālaiž pasaulē visi bērni, ko liktenis vēlējis. Savukārt, katrs desmitais stipras ģimenes veidošanu saista ar patriotiskām jūtām un norāda, ka vēlas stiprināt Latvijas valsti.

Vien desmitā daļa vecāku, plānojot ģimenes pieaugumu, kā sekundārus min tādus praktiskos apsvērumus kā finansiālās iespējas nodrošināt lielu ģimeni vai iespēju cerēt uz bērnu atbalstu vecumdienās. Turklāt lielākoties par šiem faktoriem aizdomājas tieši vīrieši.

”Daudzbērnu vecāki uzsver, ka ikdienā bērnus pieskatīt bieži ir vieglāk, jo iespējams paļauties uz  vecāko bērnu atbalstu. Vienlaikus lielai ģimenei ir ievērojama audzinošā loma -  71% vecāku norāda, ka māsu un brāļu ciešās attiecības ļauj vieglāk iemācīt bērniem atbildības sajūtu un rūpes par līdzcilvēkiem. Starp ieguvumiem tiek minēta iespēja izaudzināt motivētus un laimīgākus bērnus, kā arī pašiem gūt vairāk prieka ikdienā. Iespēja radīt stipru ģimeni, kurā ikviens var paļauties uz savu tuvāko atbalstu, ir vēl viens no iemesliem kuplas ģimenes veidošanai,” skaidro Amigo vadītājs Artūrs Freimanis.

Ikdienā nozīmīgi ir praktiskie apsvērumi, jo daudzbērnu ģimeņu vecākiem ir jāpieliek vairāk pūļu, lai rūpētos par uzmanības sadalīšanu un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem bērniem, taču to kā apgrūtinājumu izjūt vien 16% vecāku, vienlaikus uzsverot, ka emocionālie ieguvumi ir neatsverama vērtība.

Vairums jeb 61% daudzbērnu vecāku uzskata, ka par nākotni var justies tikpat droši kā vecāki ar vienu vai diviem bērniem. Lielās ģimenes novērtē valsts un pašvaldību atbalsta pieejamību, tomēr, pieņemot lēmumu par trešās vai ceturtās atvases ienākšanu ģimenē, galvenokārt paļaujas uz pašu spēkiem – tikai 2% aptaujāto ģimeņu valsts institūciju atbalsts ir bijis svarīgs faktors.

Turpinot īstenot dažādus atbalsta risinājumus Latvijas ģimeņu laimes veicināšanai, Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm uzsākusi sadarbību ar Sabiedrības integrācijas fonda īstenoto valsts atbalsta programmu "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"", lai daudzbērnu ģimenēm nodrošinātu iespēju saņemt 50% atlaidi visiem Amigo pēcapmaksas tarifu plāniem.

Pētījumu ar mērķi iepazīt daudzbērnu ģimeņu ikdienu – gan tās emocionālo, gan praktisko pusi  un apkārtējo attieksmi, marta beigās īstenoja Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm un Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. Kopumā  aptaujā piedalījās 3837 vecāki ar trim vai vairāk bērniem no visiem Latvijas reģioniem jeb teju 10% Latvijas daudzbērnu ģimeņu.