PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

6286.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Šogad pirmo reizi vēstures olimpiādes otrais posms gan pamatskolas, gan vidusskolas klašu skolēniem notiks pārraudzītā tiešsaistes režīmā, informēja Vēstures skolotāju biedrībā.

Olimpiādes norise plānota 2019.gada 11.janvārī plkst.10.00 olimpiādes tīmekļa vietnē.

Būtiska izmaiņa šogad ir arī olimpiādes dalībnieku klases piederības ierobežojuma atcelšana - olimpiādē varēs piedalīties ikviens skolēns, neatkarīgi no tā, kurā klasē viņš šogad mācās. Visi dalībnieki tiks vērtēti tikai divos līmeņos - pamatizglītības un vidējās izglītības līmenī.

Valsts izglītības satura centra (VISC), kas ir olimpiādes organizators, mērķis ir veidot olimpiādi mūsdienu jauniešu vajadzībām. VISC ir pieņēmis lēmumu ar šo mācību gadu pāriet uz tiešsaistes olimpiādi arī vēsturē, lai pēc iespējas plašam dalībnieku lokam radītu iespēju piedalīties olimpiādēs, tādējādi gan ļaujot pārbaudīt savas zināšanas un prasmes, gan arī veicinot skolēnu interesi un motivāciju mācīties patstāvīgi gatavošanās laikā.

Jau vairākus gadus ir diskutēts par izmaiņām olimpiāžu norisē - par pāreju novadu posmā no klātienes olimpiādes uz attālinātu tiešsaistes formu. Vairāku mācību priekšmetu olimpiādēs šī pāreja jau ir notikusi - iepriekšējā mācību gadā VISC šādu tiešsaistes formu ieviesa arī latviešu valodas olimpiādes norisē. Prakse apliecina, ka tiešsaistē īstenotajās olimpiādēs piedalās aizvien lielāks dalībnieku skaits. VISC plāno, ka šogad vēstures olimpiādē varētu piedalīties ap 1000 dalībnieku.

Olimpiādes norise tiešsaistē rada būtiskus izaicinājumus - kā piedāvāt skolēniem jēgpilnus uzdevumus, kas prasa ne tikai faktu zināšanas, bet ļauj apliecināt arī prasmes, kā efektīvi iesaistīt vērtēšanās un vērtējumu apstiprināšanā skolotājus. Tādēļ olimpiādes satura veidošanā VISC šogad iesaistījis jaunu komandu, kas aptver vēsturniekus ar pedagoga pieredzi.

Šis ir pirmās pieredzes gūšanas gads. Pirms olimpiādes otrā posma gan skolotāji, gan skolēni varēs iepazīties ar olimpiādes e-vidi un uzdevumu veidiem. VISC cer uz plašu vēstures skolotāju iesaisti olimpiādes norisē - atgriezenisko saiti par olimpiāžu saturu, ieteikumiem uzdevumu veidošanā un dalību vērtēšanas procesā.

Pamatskolas olimpiādes temats ir "Dzīvesveida izmaiņas 20.gadsimta laikā Latvijā". Olimpiādes uzdevumos uzsvars tiks likts uz saimniecību (arī industrializācijas procesiem un patēriņu), vidi (ekoloģija), iedzīvotāju demogrāfiju, arhitektūru un mākslu, kā arī svētkiem un svinēšanu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem olimpiādes saturs hronoloģiski aptvers visu 20.gadsimtu.

Olimpiādes temats vidusskolas skolēniem ir "Dzīve Latvijas PSR 1940-1991". Tas ietvers gan politisko režīmu un tā izmaiņas, gan plānveida ekonomiku un dzīvi patēriņa preču deficīta apstākļos, gan kultūras dzīvi, dažādas subkultūras un interešu grupas. Plānots uzsvaru likt uz vēstures avotu analīzes uzdevumiem, izmantojot gan tekstus (tostarp valsts iestāžu dokumentus, atmiņas, dzeju, anekdotes), gan vizuālus avotus (tostarp plakātus, karikatūras un fotogrāfijas), informē aģentūra LETA.

20.novembrī notiks tiešsaistes olimpiādes izmēģinājums (pilotprojekts). Tā laikā skolēni varēs pieslēgties olimpiādes e-videi "skolas.lu.lv" un pildīt treniņu uzdevumus, kas būs līdzīgi kā vēstures valsts 2.posma uzdevumi. Pēc šī izmēģinājuma vēstures skolotāji tiks aicināti vērtēt skolēnu olimpiādes izmēģinājuma darbus tiešsaistes sistēmā. Skolas pilotprojektam varēs pieteikties pilsētu/novadu atbildīgajām personām pēc pieteikšanās izsludināšanas.

Vēstures skolotāju biedrībā norādīja, ka, tā kā vēstures skolotājiem trūkst pieredzes, kā noorganizēt olimpiādi vienlaicīgi gan pamatskolai, gan vidusskolai, tas var radīt bažas. VISC lūdz ņemt vērā, ka šāda pieredze ir uzkrāta citu mācību priekšmetu olimpiādēs, kas jau vairākus gadus veiksmīgi spējušas nodrošināt vienlaicīgu dalību vairāk nekā 2000 dalībnieku. Piemēram, pagājušajā gadā fizikas valsts 68. olimpiādes 2.posma tiešsaistes olimpiādē piedalījās 2445 9.-12.klašu izglītojamie.