Tā šodien notikušajā Starptautiskajai jauniešu dienai veltītajā konferencē Jaunietis Latvijā 2015-2020 sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna.

Latvijā vidēji 17% jauniešu emigrē uz ārzemēm darba meklējumos. Vidējais rādītājs Eiropā ir gandrīz divas reizes zemāks, sasniedzot 10%. Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunietis ir persona vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Jauniešu emigrāciju sekmē labi apmaksāta darba un vēlamās izglītības meklējumi. Samazinoties jauniešu skaitam, Latvijas iedzīvotāju vidējais vecums aizvien palielinās.

Balstoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā dzīvo 292 000 jauniešu, kuru dzimuma sadalījums ir ļoti vienlīdzīgs. 51% Latvijā dzīvojošo jauniešu ir vīrieši, bet 49% - sievietes.

Lai palēninātu izceļošanu, jāveic pasākumi, kas veicinātu jauniešu piederības sajūtu dzimtenei. Jāuzsver arī nepārtrauktas izglītības nepieciešamība visa mūža garumā, kas ir viens no faktoriem sekmīgai iekļaušanai valsts darba tirgū. Tāpat būtu nepieciešams veicināt jauniešu iesaisti valsts procesos, ieinteresējot viņus nevalstisko organizāciju darbībā, kā arī iespējās radīt pašiem savu uzņēmumu. Jāsekmē arī jauniešu uzticība pašvaldības un valsts institūcijām, jo līdz šim, kā parādījuši pētījumi, jauniešu uzticību tām nevar vērtēt kā labu. Jaunieši visvairāk uzticas armijai, nevalstiskajām organizācijām un policijai. Valdība un prezidents uzticības rangā atrodas beigās.