Šis ir pēdējais centralizētais eksāmens, kas šajā eksāmenu sesijā jākārto 12.klašu skolēniem.

Savukārt vidusskolas eksāmens ekonomikā un mazākumtautību valodā un literatūrā vēl notiks attiecīgi 8.jūnijā un 10.jūnijā.

E-klase jau informēja, ka šogad pieaudzis fizikas, ķīmijas, kā arī bioloģijas centralizētā eksāmena kārtotāju skaits, liecina VISC provizoriskie dati par šo eksāmenu kārtotāju skaitu.

Šī mācību gada noslēgumā eksāmenus eksaktajos mācību priekšmetus izvēlējušās kārtot 3182 personas, no kurām 1314 kārto bioloģijas eksāmenu, 674 - ķīmijas eksāmenu, bet 1194 - fizikas eksāmenu.