PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

books-classroom-close-up-289737.jpg
Foto: pixsels / Pexels
Šodien, 21.maijā, 12.klašu skolēni kārtos valsts centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Savukārt uz eksāmenu matemātikā 12.klašu skolēni dosies piektdien, 24.maijā. Nākamajā nedēļā, 28.maijā, plānots eksāmens vēsturē, savukārt 30.maijā - fizikā.

5.jūnijā tiks kārtots eksāmens bioloģijā, savukārt valsts pārbaudījums ķīmijā paredzēts 7.jūnijā, bet jūnija otrajā pusē un jūlija sākumā plānota arī centralizēto eksāmenu kārtošana papildtermiņos.

Atgādinām, ka lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī vairākus). Skolēnu sasniegumi centralizētajos eksāmenos tiek izteikti procentuālajā novērtējumā (no 2013. gada). Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo vērtējumu un procentuālo vērtējumu katrā eksāmena daļā. Eksāmenus (kas nav centralizētie eksāmeni) vērtē 10 ballu skalā un par tajos iegūtajiem vērtējumiem sertifikātu neizsniedz.

Svešvalodu centralizēto eksāmena rezultātus izsaka Eiropā atzītos līmeņos: B1, B2 vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbilst vismaz B1 līmeņa aprakstam, tiek norādīts tikai procentuālais kopvērtējums (5-39%). Svešvalodu prasmju līmeņiem atbilst šāda eksāmena procentuālā izpilde: B1 līmenis ir 40-69%, B2 līmenis ir 70-94%, C1 līmenis ir 95-100%.