PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

8955.jpeg
Foto: Reinis Inkēns, Saeimas Kanceleja
Tiesībsargs Juris Jansons uzsvēris, ka vidusskolēnu “iesvētības” nekādā gadījumā nedrīkst būt vērstas uz bērnu pazemošanu un spīdzināšanu.

Tā izteicies J.Jansons, vērtējot informāciju par vairākās izglītības iestādēs īstenotu tradīciju - vidusskolēnu "iesvētībām" jeb 10.klašu uzņemšanu.

Pie tiesībsarga vērsies kāds iedzīvotājs, kurš izteicis bažas par šādu pasākumu. Tika norādīts, ka nereti šīs "iesvētības", kas notiek daudzās Latvijas skolās, ir tradīcija ar emocionāliem un fiziskiem vardarbības gadījumiem. Tika iesniegti arī video un foto materiāli, kas pierāda, ka bieži šāda veida pasākumos netiek ievērotas visas nepieciešamās ētikas un morāles normas.

Vēstulē pašvaldībām Jansons norādījis, ka "iesvētīšana" ir skolas organizēts pasākums, kurā 10.klašu skolēniem jāiztur dažādi vecāko klašu skolēnu izdomāti pārbaudījumi, kas nereti ir saistīti gan ar vardarbību, kas robežojas ar spīdzināšanu, gan personisko mantu bojāšanu, gan morāles un ētikas normām neatbilstošu rīcību.

Tiesībsargs atgādina, ka saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, bērna drošību, kvalificētu pakalpojumu sniegšanu un bērna tiesību ievērošanu. Turklāt noteikts, ka bērnu nedrīkst mocīt un fiziski sodīt, aizskart viņa cieņu un godu vai izturēties cietsirdīgi. Saskaņā ar Izglītības likumu skolas direktors atbild par izglītības iestādes darbību, tās rezultātiem, par šā likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, informē ziņu aģentūra LETA.

Tiesībsarga ieskatā vidusskolēnu "iesvētības" var pastāvēt kā viena no skolas tradīcijām, taču pasākums nekādā gadījumā nedrīkst būt vērsts uz bērnu pazemošanu un spīdzināšanu.

Ņemot vērā, ka 10.klašu "iesvētības" tiek rīkotas neilgi pirms skolas rudens brīvlaika, Jansons lūdz pašvaldībām informēt vidējās izglītības iestāžu direktorus par pienākumu nodrošināt, lai ikviena skolas rīkota pasākuma saturs neapdraud bērna drošību, veselību, tikumību vai citas būtiskas bērna intereses.