Seminārs notiks 2020.gada 25. janvārī  “BIOR” - Pārtikas drošības, Dzīvnieku veselības un Vides zinātniskajā institūtā, Lejupes ielā 3, Rīgā.

Semināra 1.daļā skolēniem tiks piedāvāts ieskats šādās tēmās:  “Pārtikas un vides drošība caur zinātnes prizmu”, “Pesticīdi mūsu pusdienu galdā – augu aizsardzības līdzekļu spožums un posts”, “Industriālā laikmeta pirkstu nospiedumi apkārtējā vidē – noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanas metodes un izplatība”.

Seminārā paredzēta arī ekskursija pa Z/I “BIOR” Pārtikas un veterināro izmeklējumu laboratorijām, lai skolēni iegūtu priekšstatu par centra pētnieku darba specifiku un darba vidi.

Semināra 2.daļā skolēniem būs iespēja veikt praktisko darbu pētnieku ikdienas darba vidē – laboratorijās. Darbs notiks kādā no trim piedāvātajām darba grupām, kuru skolēni varēs izvēlēties uz vietas seminārā.

Seminārs plānots no pulksten 10.00 līdz 15.45.

Semināram aicināti pieteikties 10. - 12. klašu skolēni līdz 2020.gada 20.janvārim, aizpildot anketu.

Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta izskatot motivāciju dalībai seminārā.

Apstiprinājums dalībai seminārā tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2020.gada 21.janvārī.