PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 04. marts

Alise, Auce, Enija

10265.jpeg
Foto: leaf / 123RF
Valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē. 

Jaunajos noteikumos minētā kārtība ir vienkāršota.

Noteikumi aizstās esošo kārtību, lai mazinātu administratīvo slogu, vienkāršojot nozares regulējošos normatīvos aktus.

Jaunu noteikumu izstrādei Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) Saeimā iesniedza grozījumus likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem", kas paredzēja no minētā likuma izslēgt kārtību, ka tiesnesis lēmumu par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē - piemērošanu bērnam nosūta IZM izpildei. Šī likuma grozījumi jau stājās spēkā 2015.gada 16.jūlijā.

Likvidējot sociālās korekcijas izglītības iestādi "Strautiņi", Latvijā darbojas tikai viena sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni", tādējādi vairs nav pamatotas nepieciešamības IZM norīkojuma sagatavošanai, kas noteica bērna ievietošanu konkrētā sociālās korekcijas izglītības iestādē. Pašvaldība bērna ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē varēs veikt, pamatojoties uz tiesas (tiesneša) lēmumu, nevis iesniedzot dokumentus IZM un pēc tam saņemot norīkojumu bērna ievietošanai minētajā iestādē.

Saņemot tiesas (tiesneša) nolēmumu par bērna ievietošanu iestādē, pašvaldībai būs jānozīmē persona, kas pašvaldības vārdā nodrošina minētā nolēmuma izpildi, jo, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, dažādās pašvaldībās tiesas (tiesneša) nolēmuma par bērna ievietošanu iestādē izpildi veic dažādi pašvaldības darbinieki - sociālā dienesta, izglītības pārvaldes, bāriņtiesas, bērnunama u.c. iestāžu pārstāvji, informē ziņu aģentūra LETA.

Personai, kas pašvaldības vārdā nodrošinās tiesas (tiesneša) nolēmuma par bērna ievietošanu iestādē izpildi, ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no minētā nolēmuma spēkā stāšanās dienas jāorganizē bērna nogādāšana iestādē. Paredzēts, ka vienlaikus ar bērna nogādāšanu iestādē tiks iesniegti dokumenti par bērnu - tiesas (tiesneša) nolēmums par bērna ievietošanu iestādē, bērna dzimšanas apliecība vai tās kopija vai personu apliecinoša dokumenta kopija, bērna medicīniskā karte un profilaktiskās potēšanas karte vai informācija par vakcināciju, bērna izglītības iestādes, darbavietas vai pašvaldības izsniegts raksturojums un pašvaldības sociālā dienesta izziņa par bērna sadzīves apstākļiem.

Noteikumu projekts vienkāršos kārtību par bērna ievietošanu sociālās korekcijas izglītības iestādē, tādējādi minētās iestādes personāla un pašvaldību darbu, kas saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību saistīto jautājumu izpildi.