PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

11826.jpeg
Foto: nexusplexus / 123RF
Ticis veikts pētījums par optimāla vispārēja izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidi Latvijā, kurā iekļauts centralizēto eksāmenu (CE) indekss.

CE indekss atspoguļo publiskā finansējuma efektivitāti katrā konkrētajā skolā, skaidro Valsts izglītības satura centrs (VISC).

Pētījumā par optimāla vispārēja izglītības iestāžu tīkla modeļa izveidi Latvijā iekļautais centralizēto eksāmenu indekss atspoguļo publiskā finansējuma efektivitāti katrā konkrētajā skolā, skaidroja Valsts izglītības satura centrā (VISC).

VISC ieskatā, indekss ir objektīvs un sniedz pamatotu ieskatu faktiskajos skolu izglītības kvalitātes rādītājos. Indekss sniedz papildu vērtību, jo skolēnu snieguma dati atspoguļo arī publiskā finansējuma efektivitāti katrā konkrētajā skolā, skaidroja VISC.

Centra mājaslapā pieejami gan iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumi un metodiskie materiāli, kurus skolēni var izmantot, gatavojoties eksāmeniem, gan arī iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbu rezultātu statistika, kuru var izmantot pētnieciskos nolūkos, atgādināja VISC, uzsverot, ka minētais pētījums ir balstīts dažādu datu analīzē, korelējot ar VISC mājaslapā publiski pieejamajiem centralizēto eksāmenu datiem.

VISC mājaslapā pieejamo centralizēto eksāmenu vidējie rezultāti ir atspoguļoti katram eksāmenam atsevišķi attiecībā pret kārtojošo skolēnu skaitu, turpretī pētījumā eksāmenu rezultāti saskaņā ar lietoto metodiku ir aprēķināti attiecībā pret visu kopējo attiecīgajā mācību gadā 12.klasē reģistrēto skolēnu skaitu, tādēļ ir iespējamas objektīvi pamatotas skaitliskas atšķirības starp VISC centralizēto eksāmenu vidējiem rezultātiem un pētījuma indeksu. Tomēr pētījuma rezultāti ir tuvi VISC datu vidējiem statistiskajiem rādītājiem, parādot skolēnu mācību sasniegumu atšķirības starp skolām.

Indekss pētījuma izstrādes gaitā veidots, summējot trīs obligāto centralizēto eksāmenu vērtējumus, iegūto rezultātu dalot ar skolā mācību gada sākumā norādīto 12.klašu skolēnu skaitu un vēl dalot ar trīs.