PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 26. februāris

Aurēlija, Evelīna, Mētra

12032.jpeg
Jaunajā mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) turpinās mācību satura pilnveidi, izstrādājot un pakāpeniski ieviešot kompetenču pieejā veidoto mācību saturu.

Galvenā uzmanība tiks pievērsta izmaiņām tieši mācību procesa organizēšanā.

Izstrādātais mācību saturs pirmskolas izglītībā, pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā tiks nodots publiskai apspriešanai un ekspertu vērtēšanai, informēja VISC.

Šodien Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības konferencē pirmo reizi plašāka auditorija tiks iepazīstināta ar jauno mācību saturu, savukārt 21.septembrī tiks organizēta tematiska konference "Vērtēšana, lai mācītos". 2018.gada aprīlī tiks organizēta tematiska konference, kas būs veltīta pirmskolas izglītībai. Tāpat tiks organizēti 13 aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu semināri un 12 ieviešanas semināri dažādos plānošanas reģionos Latvijā, piesaistot metodisko apvienību vadītājus un pedagogus, kuri nepiedalās mācību satura aprobācijā.

Vienlaikus plānota izstrādātā mācību satura aprobācija 100 vispārējās izglītības iestādēs, no 2018.gada 1.septembra paredzot kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu pirmskolā un pamatizglītības pirmajā posmā (1.-6.klase), no 2019.gada 1.septembra - pamatizglītības otrajā posmā (7.-9.klase) un vidusskolā.

Turpināsies arī 11 metodisko līdzekļu izstrāde, lai nodrošinātu metodisku atbalstu jaunā mācību satura pakāpeniskai ieviešanai. ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" sadarbības partneri Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāte turpinās mācību satura izstrādi mācību un metodiskajiem līdzekļiem izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem turpinās pielāgot mācību materiālus Braila rakstā. Citi projekta sadarbības partneri sāks mācību satura izstrādi mācību līdzekļiem - dabaszinātnēs un tehnoloģijas pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Universitāte), latviešu valodā, krievu valodā un sociālajās zinātnēs pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Daugavpils Universitāte) un sportā, veselībā un drošībā pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija).

2017.gada rudenī tiks publiskoti metodiskie materiāli "Ieteikumi ceļu satiksmes noteikumu apguvei pirmsskolā", kas ietvers 11 rotaļnodarbību paraugus, un "Sporta stundu organizēšana bērniem ar dažādiem veselības traucējumiem", informē aģentūra LETA.