Tā liecina dienesta Uzraudzības departamenta iesniegumu izskatīšanas rezultāti līdz šī gada 15.augustam.

Šajā periodā saņemtajos 452 iesniegumos no 511 iesniedzējiem minēti 1154 problēmjautājumi. Par vispārējās pamata un vidējās izglītības iestāžu darbību ziņots 44,5% gadījumu, vēsta ziņu aģentūra LETA.

11,7% iesniegumu saistīti ar pirmsskolas izglītības iestāžu darbību, bet 10,8% - ar augstskolu un koledžu darbību.

Visbiežāk iesniegumus IKVD saņēmis no dažādām fiziskām un juridiskām personām. Katra ceturtā sūdzība saņemta no izglītojamo vecākiem un to pārstāvjiem. Vienlīdz bieži sūdzības tiek saņemtas no izglītības iestāžu darbiniekiem un izglītojamajiem.

Visbiežāk problēmjautājumi bijuši saistīti ar izglītojamo drošības noteikumiem, kā arī izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu.

IKVD saņem iesniegumus arī par izglītības programmas īstenošanu, izglītojamo tiesībām un par pedagogu izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Tāpat iesniegumos tiek jautāts par pedagoga profesionālo ētiku, izglītojamo vērtēšanu un pedagogu pienākumiem.

Pērn IKVD Uzraudzības departaments bija izskatījis 600 iesniegumus, kas saņemti no 717 iesniedzējiem.