PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

Eiropas Inovatīvās mācīšanas balva
Eiropas Inovatīvās mācīšanas balva
Foto: VIAA
Četras iestādes no Latvijas saņēmušas Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu par īstenoto izcilo mācīšanas praksi Erasmus+ projektos. Šogad balvu Eiropas Komisija (EK) piešķīrusi kopumā 93 Erasmus+ projektiem no visas Eiropas četrās kategorijās - agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, pamatskolas izglītība, vispārējā vidējā izglītība un profesionālā vidējā izglītība.

2023. gadā balvai tika nominēti četri projekti no Latvijas, katrs savā kategorijā: Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” projekts “No LEGO līdz robotam un digitālajām prasmēm” (agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe), Rēzeknes novada pašvaldības projekts “Tehnoloģiju integrēšanas speciālistu tīkla izveide skolēnu interešu izglītībā” (pamatskolas izglītība), Zemgales vidusskolas projekts “Efektīva e-mācību vide balstīta uz digitālām kompetencēm” (vispārējā vidējā izglītība) un Valmieras tehnikuma projekts “Darbs 4.0 - nākotnes darba tirgus” (profesionālā vidējā izglītība).

Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus+ programmas departamenta direktore Zane Gailīte: “Esam patiesi gandarīti, ka šo augsto Eiropas Komisijas novērtējumu saņem arī Latvijas izglītības iestāžu īstenotie Erasmus+ projekti. Tas apstiprina, ka šie projekti, ieviešot inovatīvas metodes un tehnoloģijas mācību saturā, sniedz būtisku ieguldījumu izglītības attīstībā, padarot mācīšanos un jaunu prasmju apguvi vēl interesantāku un aizraujošāku.”

2023. gada balvas tēma ir “Izglītība un inovācijas”, kas saistīta ar Eiropas Komisijas pasludināto Eiropas Prasmju gadu. Eiropas Prasmju gadā Erasmus+ programmā īstenotā iniciatīvā “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva” aicināja izcelt un popularizēt projektos īstenoto labo praksi mūsdienīgu, inovatīvu un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu prasmju popularizēšanā, attīstīšanā un ieviešanā izglītības sistēmās. Šīs prasmes ir saistītas ar mākslīgo intelektu, robotiku, kodēšanu, programmēšanu, virtuālo realitāti, uzņēmējdarbību u.tml.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award) ir EK iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, katru gadu  tiek organizēta Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums vienotas Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īsteno skolu sektorā, identificējot, izceļot un popularizējot Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu pedagoga profesijā.