PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

gada_sporta_skolotaja_nominanti.jpg
Foto: Publicitātes foto
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) organizētajā konkursā “Gada sporta skolotājs 2018” noskaidroti trīs nominanti – Aiva Aišpure (Bauskas sākumskola), Sarmīte Gobiņa (Gulbenes sākumskola) un Pēteris Krastiņš (Salas vidusskola).

Savukārt konkursa uzvarētājs – izcilākais Latvijas sporta skolotājs 2018. gadā – tiks nosaukts “Latvijas Gada balvas sportā 2018” apbalvošanas ceremonijā 21. decembrī.

“Gada sporta skolotājs 2018” trīs nominanti tika noteikti, konkursa vērtēšanas komisijai klātienē vērojot sešu finālistu vadītās sporta stundas Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā. Tika vērtētas skolotāju iemaņas izmantot daudzveidīgas mācību metodes un līdzekļus, māka kvalitatīvi demonstrēt vai iesaistīt skolēnus vingrinājumu demonstrēšanā, kā arī prasme nodrošināt atgriezenisko saiti stundā. Tāpat liela vērība tika pievērsta emocionālajam fonam mācību stundās, drošības noteikumu prasību ievērošanai un citiem kritērijiem.

Bauskas sākumskolas sporta skolotāja Aiva Aišpure tiek raksturota kā radoša un atbildīga pedagoģe, kura darbā izmanto inovatīvu un atraktīvu pieeju. Ar lielu aizrautību un sirdsdegsmi skolotāja prot ieinteresēt un motivēt bērnus sportot, attīsta viņos pašiniciatīvu un sportisko azartu, ļauj noticēt katra iekšējam potenciālam. Aivas audzēkņi uzrāda augstus rezultātus sporta sacensībās, ar prieku apmeklē skolotājas vadītās sporta stundas, jo tās ir interesantas un aizraujošas. Skolotāja kopā ar 4. klašu skolēniem piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”. A. Aišpure arī aktīvi iesaistījusies projektā Skola2030, kur veiksmīgi aprobē jauno sporta standartu, izrāda pašiniciatīvu mūsdienīgu mācību metožu pielietošanā sportā. Skolotāja labprāt dalās savā pieredzē un vada atklātās sporta stundas gan novada kolēģiem, gan skolas ciemiņiem no citām Latvijas skolām.

Gulbenes sākumskolas sporta skolotāja Sarmīte Gobiņa ar savu stāju un izturēšanos ir paraugs skolēniem un kolēģiem. Skolotāja ir stingra un prasīga, bet vienmēr taisnīga un ar labu humora izjūtu. Skolotājai piemīt izcilas pārliecināšanas un organizatora spējas, viņa spēj mobilizēt un iedvesmot jauniešus iecerētā mērķa sasniegšanai. Uz S. Gobiņas sporta stundām skolēni nāk ar prieku. Mācību procesā uzsvars ir  uz to, lai skolēni saprastu, katra mācāmā sporta veida elementa pielietojumu reālajā dzīvē. Skolotājas sagatavotās komandas ļoti veiksmīgi startē pilsētas un novada sacensībās, mērojoties spēkiem un uzvarot pat vecāku skolēnu komandas.

Salas vidusskolas sporta skolotājs Pēteris Krastiņš ir atsaucīgs, iniciatīvas bagāts pedagogs, kurš savus tiešos pienākumus veic apzinīgi un profesionāli. Skolotājs ir ieinteresēts savas zināšanas regulāri papildināt un tās prot pielietot praktiskajā darbā.  Gan mācību stundās, gan ārpusstundu nodarbībās P. Krastiņš nodrošina pozitīvu un atbalstošu saskarsmi skolēnu zināšanu un dzīves prasmju apguvei un attieksmju veidošanai. P. Krastiņa audzēkņi visās klašu grupās gūst pieredzi un sasniegumus, piedaloties dažāda mēroga sacensībās Jēkabpils pilsētas un starpnovadu lielo skolu grupā, piemēram, telpu futbolā, basketbolā, krosā, volejbolā, militarizēto šķēršļu joslas pārvarēšanas stafetē Latgales novadā, kā arī Latvijas mēroga orientēšanās sacensībās.

Konkursa “Gada sporta skolotājs 2018” vērtēšanas komisijā šogad ir gan IZM pārstāvji, gan pieredzes bagāti sporta pedagogi, sportisti un nozares speciālisti, tostarp, Latvijas vieglatlēte Anita Siliņa, sporta žurnālists Dāvids Ernštreits, Lattelcom Rīgas maratona organizators  Aigars Nords, Liepājas Sporta spēļu skolas direktora vietniece Evita Auniņa. Konkursa pirmajā kārtā vērtēšanas komisija izvērtēja pretendentu sagatavotos pieteikumus, kuru šogad bija īpaši daudz – 28. Seši dalībnieki ar lielāko punktu skaitu tika izvirzīti konkursa otrajai kārtai.

Konkursa mērķis ir popularizēt sporta skolotāja nozīmi veselīgas un fiziski aktīvas jaunās paaudzes izglītošanas procesā, kā arī celt profesijas prestižu plašākas sabiedrības acīs.