Paredzētais papildu finansējums ir 1 957 788 eiro institūcijas izcilības attīstībai.

Finansējums tika rasts, pārdalot naudas atlikumu no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) koordinētajām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) aktivitātēm, kur projektu atlase jau noslēgusies, informē ziņu aģentūra LETA.

Līdz ar to ERAF 100% finansētajā aktivitātē Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība līdzšinējo 9,9 miljonu eiro vietā būs pieejams ERAF līdzfinansējums 11 869 433 eiro apmērā, ko veido plānotais zinātniskās izcilības attīstības atbalsta finansējums 4,45 miljonu eiro apmērā līdzšinējo 2, 5 miljonu eiro vietā un zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalsta finansējums 7,41 miljonu eiro apmērā.

Noteikumi par minētās aktivitātes īstenošanu paredz, ka atbalsts tiks sniegts zinātnisko institūtu attīstības stratēģiju izstrādei, ietverot pētniecības programmu un cilvēkresursu attīstības plānu. Finansējumu varēs izmantot arī sadarbības pilnveidei starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devēju pārstāvjiem, zinātnisko institūciju resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas pilnveidei, kā arī attīstības projektu sociāli ekonomiskā pamatojuma un būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Projekta iesniedzēji varēs būt tikai tās Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskās institūcijas, kuras zinātnes ārējā novērtējumā novērtētas ar 4 vai 5, kā arī augstskolas, kuru pētnieciskās struktūrvienības zinātnes ārējā novērtējumā novērtētas ar 4 vai 5.