PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

8088.jpeg
Foto: stockbroker / 123RF
Vidējo izglītību Latvijā ieguvuši 88% pieaugušo, liecina jaunākais Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ziņojums par izglītību "Education at a Glance 2018: OECD indicators".

Vidējā izglītība bieži tiek uzskatīta par minimālo kvalifikāciju, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū, un tā ir arī nepieciešama izglītības turpināšanai. Latvija ir guvusi panākumus, vidējās izglītības ieguvi padarot gandrīz universālu, norādīts ziņojumā. Latvijā 88% pieaugušo iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem ir ieguvuši vismaz vidējo izglītību, salīdzinot ar vidējo OECD rādītāju, kas ir 82%.

Profesionālā izglītība ir svarīga vidējās izglītības sastāvdaļa daudzās OECD valstīs, un tai var būt izšķiroša loma jauniešu sagatavošanai darbam, uzsvērts ziņojumā. Tomēr Latvijā, kā daudzās citās valstīs, profesionālās izglītības programmās ir zemāki uzņemšanas rādītāji nekā vispārējās izglītības programmās. Apmērām 40% no vidējās izglītības pakāpē studējošajiem apgūst profesionālo izglītību. Profesionālās izglītības programmas Latvijā piedāvā arī tajās integrētu vispārējo izglītību, kuras pabeidzot, jauniešiem ir tiesības sākt studijas augstākajā izglītībā.

Latvijā pastāv arī liela atšķirība starp profesionālām un vispārējām programmām to vidējās izglītības ieguvēju īpatsvarā, kas ir jaunāki par 25 gadiem. Esošajām tendencēm saglabājoties, apmēram 85% šodienas jauniešu Latvijā pirmo reizi iegūs vidējo izglītību, no tiem 63% beigs vispārējās izglītības programmas un 22% - profesionālās izglītības programmas.

Tāpat kā lielākajā daļā OECD un partnervalstu, nodarbinātības līmenis to 25 līdz 34 gadus vecu iedzīvotāju vidū Latvijā, kuru augstākais izglītības sasniegums ir profesionālā vidējā izglītība (81%), ir augstāks nekā tiem, kuri ir ieguvuši vispārējo vidējo izglītību (78%). Šī trīs procentpunktu starpība Latvijā ir zemāka nekā vidēji OECD valstīs - 81% nodarbināto ir ar profesionālo kvalifikāciju, bet 71% - ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību.

Līdzīgi kā vidēji OECD valstīs, nodarbinātības līmenis to 25 līdz 34 gadus vecu iedzīvotāju vidū Latvijā, kuriem nav pabeigta vidējā izglītība, ir zemāks nekā iedzīvotājiem ar vidējo izglītību, informē aģentūra LETA.

2017.gadā Latvijā nodarbināti bija 70% vidējo izglītību neieguvušie iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem. OECD vidēji šis rādītājs ir 59%. Savukārt nodarbināto vidējo izglītību ieguvušo iedzīvotāju īpatsvars minētajā vecumā sasniedza 79%, OECD vidēji - 77%.

Kā norāda OECD, "Education at a Glance: OECD indicators" ir pasaulē nozīmīgākais ziņojums par izglītības procesu kvalitāti OECD dalībvalstīs un partnervalstīs. Ziņojuma informācija ir būtiska nacionālās izglītības sistēmas uzlabošanas darbā, pētniecībā, kā arī izglītības praktiķu darbā. Ziņojums ļauj OECD dalībvalstīm un partnervalstīm savstarpēji salīdzināt savas izglītības sistēmas, kā arī izmantot ziņojuma datus efektīvas un sociāli taisnīgas izglītības politikas veidošanai. OECD pārskatu par izglītību publisko reizi gadā un vienlaicīgi visās organizācijas dalībvalstīs un partnervalstīs. 2018.gada ziņojums piedāvā jaunu skatījumu uz vienlīdzīgām iespējām izglītībā.