Lietotājvārds
Parole

Kāpēc vajadzīga apdrošināšanas polise bērniem?

Ik gadu palielinās bērnu traumu skaits. Vidēji dienā tie ir 60 – 80 gadījumi.
Galvenokārt tās ir auto traumas, kritieni no motocikliem, velosipēdiem un augstuma.

Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā pēc bērnu traumatisma.
Nepaļaujies tikai uz veiksmi, bet pasargā sevi un savu ģimeni.

Standarts +
14 00 /12 mēn.
 • Dzīvība un veselība — 14 720 €
 • Bērna mantas — 225 €
E-klases programma
25 00 /12 mēn.
 • Dzīvība un veselība — 30 000 €
 • Ārstēšanās izdevumi — 1 800 €
 • Bērna mantas — 1 000 €
 • Civiltiesiskā atbildība — 3 000 €
 • Atbalsts un kompensācijas — 480 €
Ekstra +
40 00 /12 mēn.
 • Dzīvība un veselība — 35 000 €
 • Ārstēšanās izdevumi — 1 000 €
 • Bērna mantas — 500 €
 • Civiltiesiskā atbildība — 1 000 €

E-klases apdrošināšanas programma

E-klases apdrošināšanas programma “Drošā skolēna polise” ir ērts veids, kā vecākiem nodrošināties pret negaidītām situācijām bērna ikdienā, skolā, sporta nodarbībās un aktīvajā atpūtā. Šī polise piedāvā visplašāko apdrošinājuma pozīciju spektru un augstākās apdrošinājuma summas par salīdzinoši zemu cenu.

Papildus tradicionālajiem - dzīvības, traumu un invaliditātes riskiem, īpaši padomāts par izplatītiem un ikdienišķiem negadījumiem, kas padara šo polisi noderīgu un izdevīgu:

 • kopā apdrošināti 30 dažādi ikdienišķi riski ar segumu virs 35 000 €;
 • polise kompensē zaudējumus par bērna personiskajām lietām: skolas somu, grāmatām, telefonu, apģērbu, aktīvās atpūtas aprīkojumu u.c., kā arī nodarījumu trešajām pusēm, piemēram, nejauši sabojātu drauga telefonu (civiltiesiskā atbildība);
 • polise nodrošina psiholoģisko palīdzību un dažāda apjoma kompensācijas gadījumos, ja tiek atcelts kāds no plānotajiem pasākumiem, piemēram, koncerts, nometne u.c.

E-klases Drošā skolēna polise tiek piedāvāta sadarbībā ar apdrošināšanas sabiedrība Compensa, kas ir visstraujāk augošā apdrošināšanas sabiedrība Latvijā. Compensa Latvijas tirgū iezīmē jaunus standartus klientu apkalpošanas un atlīdzību izmaksas jomā.

Kā tas notiek?

Iegāde

img

Izvēlieties
polisi

img

Noformējiet
polisi

img

Skolēns
apdrošināts

Atlīdzības iegūšana

img

Vērsieties ārstniecības
iestādē

img

Iesniedziet
informāciju

img

Saņemiet
atlīdzību

Bieži uzdotie jautājumi

 • Kas ir apdrošināšanas gadījums?
  Līgumā norādīts notikums, kuram iestājoties, Apdrošinātājs izmaksā Apdrošināšanas atlīdzību vai tās daļu.
  Piemēram, bērnu apdrošināšanas gadījumā biežākie apdrošināšanas gadījumi ir nelaimes gadījumā gūtās traumas un lūzumi.
 • Kā rīkoties, ja noticis apdrošināšanas gadījums?
  • Cietušo bērnu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā, jānogādā ārstniecības iestādē, lai saņemtu kvalificētu medicīnisko palīdzību un ārstēšanās norādījumus.
  • Ja nepieciešams, jāizsauc policija.
  • Pēc iespējas ātrāk jāiesniedz nelaimes gadījuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikums.
  Visātrāk pieteikumu iesniegt pašapkalpošanās portālā portals.compensa.lv sadaļā Atlīdzības > Pieteikt atlīdzību > Nelaimes gadījumu atlīdzības pieteikums
 • Cik ātri un kādā veidā var saņemt atlīdzību?
  Ja atlīdzības pieteikums iesniegts portals.compensa.lv un pievienoti visi dokumenti, kas apliecina riska iestāšanos, kā arī ir skaidri visi notikuma apstākļi, tad atlīdzību izmaksājam 2 līdz 5 darba dienu laikā.
  Atlīdzību var saņemt uz atlīdzības pieteikumā norādīto bankas kontu.
 • Kur saņemt informāciju neskaidrību gadījumos?
  Klientu atbalsta diennakts tālrunis 8888
 • Kādos gadījumos apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta?
  Atlīdzība netiek izmaksāta, ja nav iestājies apdrošināšanas risks, kā arī citos gadījumos, kas aprakstīti apdrošināšanas noteikumos.
 • Kāda jēga no nelaimes gadījumu apdrošināšanas riska “slimnīcas nauda”, ja veselības aprūpi bērniem apmaksā valsts?
  Compensa izmaksās kompensāciju - atlīdzību par radītajām neērtībām parlaiku, kad bērns pēc nelaimes gadījuma ārstējās slimnīcā ilgāk nekā 24 stundas.
  Slimnīcas naudu izmaksā pēc izrakstīšanās no slimnīcas, ņemto vērā dienuskaitu, cik ilgi bērns ārstējies.
 • Vai par polisi ir jāmaksā katru mēnesi?
  Nē. Maksājums ir vienu reizi gadā.
 • Kādas sporta aktivitātes ir iekļautas polisē?
  Compensa ir 4 sporta veidu grupas, kas arī nosaka, kādas aktivitātes iekļautas polisē.

  “Vaļasprieks” – piemērots bērniem, kuri ar sportu nodarbojas tikai vispārizglītojošajās mācību iestādēs (izņemot sporta skolas) vai oficiālos, publiskos atpūtas un izklaides parkos. Šeit iekļauti arī prāta sporta veidi kā, piemēram, galda spēles, biljards utml.

  “Sportiskais”, “Paaugstināta riska aktivitātes” un “Ekstrēmais sports” – piemērots bērniem, kuri regulāri nodarbojas ar sportu un/vai citiem aktīvās atpūtas hobijiem sporta skolās, apmeklē maksas pulciņus, treniņus, sacensības.
  Populārākie “Sportiskais” sporta veidu grupā ir dejošana (arī sporta dejas),vieglatlētika, basketbols, peldēšana. Populārākie “Paaugstināta riska aktivitātes” sporta veidi – hokejs, šosejas riteņbraukšana, jāšanas sports, bet “Ekstrēmais sports” – motosports, BMX riteņbraukšana.

  Ar visu sporta veidu sarakstu var iepazīties noteikumos.
 • Vai jāinformē Compensa, ja polises darbības laikā bērns sāk nodarboties ar citu sporta veidu?
  Tikai tad, ja jaunais sporta veids ir iekļauts augstāka riska sporta veida grupā, kā arī tad, ja polisē iepriekš ir minēti konkrēti sporta veidi nevis sporta veidu grupa.

  Pārbaudīt, kurā sporta veida grupā ir iekļauts jaunais sporta veids, var noteikumu sadaļā “Apdrošinātā sporta un aktīvās atpūtas aktivitātes”.

  Šai gadījumā jāraksta uz [email protected]. Jaunais sporta veids tiks ierakstīts polisē. Jārēķinās, ka par jauno sporta veidu būs papildu piemaksa.
 • Vai polise ir spēkā, ja bērns gūst traumu sporta sacensībās?
  Jā, ja konkrētais sporta veids ir iekļautas segumā, tad arī sacensību un treniņu laikā polise ir spēkā. Izņēmums ir profesionālais sports (bērns saņem atalgojumu vai piedalās Eiropas vai pasaules čempionātā).
 • Kādus dokumentus jāiesniedz, lai saņemtu atlīdzību?
  Ir jāiesniedz nelaimes gadījumu atlīdzības pieteikums, kā arī papildu dokumenti, kas apliecina riska iestāšanos. Piemēram, iestājoties riskam “Kaulu lūzumi un traumas”, nepieciešams iesniegt ārsta-speciālista izsniegtu medicīnisko izziņu, kurā norādīts traumas vai kaulu lūzuma veidsun definēta precīza diagnoze, kā arī attēldiagnostikas izmeklējuma slēdziens.

  Visātrāk pieteikumu iesniegt pašapkalpošanās portālā portals.compensa.lv sadaļā Atlīdzības > Pieteikt atlīdzību > Nelaimes gadījumu atlīdzības pieteikums
 • Ko darīt, ja bērns nodarījis bojājumus trešās personas mantai/īpašumam?
  Vispirms situācija ar bērnu ir jāizrunā. Ir jānoskaidro, vai bērns tiešām ir vainīgs. Ja bērns ir vainīgs, tad jāiesniedz nelaimes gadījumu atlīdzības pieteikums un jāpievieno trešās personas pretenzija, kurā norādīts zaudējuma apmērs.

  Visātrāk pieteikumu iesniegt pašapkalpošanās portālā portals.compensa.lv sadaļā Atlīdzības > Pieteikt atlīdzību > Nelaimes gadījumu atlīdzības pieteikums
 • Vai tiek segti bērna nodarītie bojājumi radinieku īpašumam?
  Tikai tad, ja bērnam ar radiniekiem nav kopīga saimniecība.
 • Vai var saņemt kompensāciju, ja trauma gūta pārvietojoties ar velosipēdu vai piemājas teritorijā uzspēlējot sporta spēles ar draugiem?
  Ja tā ir neregulāra aktivitāte, t.i. tas nav regulārs treniņš, tad šie zaudējumi tiks segti.
 • Kas ir “Bērna personīgais komplekts”?
  “Bērna personīgais komplekts” jeb somas apdrošināšana ir kompensācija par nelaimes gadījumā sabojāto somu, kā arī tajā esošajiem sabojātajiem priekšmetiem.
 • Vai Bērnu nelaimes gadījumu polise segs ārstēšanās izdevumus ārzemēs, ja apdrošināšanas gadījums notiks ceļojuma laikā?
  Tiks izmaksāta kompensācija par nelaimes gadījuma rezultātā gūtajiem lūzumiem un traumām, saskaņā ar noteikumos norādītajām atlīdzību aprēķināšanas tabulām.
  Ārstēšanās izdevumi tiks segti tikai Baltijā (apakšriskam ir jābūt iekļautam apdrošināšanas polisē).
  Lai ārstēšanās izdevumi saslimšanas vai nelaimes gadījumā būtu segti visās valstīs, ir jāiegādājas Ceļojumu apdrošināšana. Ātrāk un lētāk iegādāties var https://veikals.compensa.lv/lv/travel

Sazinies ar konsultantu

Vairāk par bērnu apdrošināšanu

E-klases programmas ieguvumi

 • img
  Īpašs piedāvājums skolēniem, kuri sporto
 • img
  Piedāvā 30 riska apdrošināšanas pozīcijas
 • img
  Apdrošiniet visus bērnus no 1-17 gadiem
 • img
  Iepriecinoši augstas apdrošinājuma summas par zemāko prēmijas maksu
 • img
  Vienkārša iegāde un atlīdzības saņemšana

Pasargā sevi un savu ģimeni. Iegūsti sirdsmieru.