PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Vai un kā iesaistīt bērnu dažādu lēmumu pieņemšanā?
Vai un kā iesaistīt bērnu dažādu lēmumu pieņemšanā?
Foto: Santa Peipiņa
Bērnu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā ne tikai veicina viņu pašizpausmi un pašcieņu, bet arī attīsta vērtīgas sadarbības un komunikācijas prasmes. Tas veicina bērnu attīstību kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem un palīdz veidot pārliecību, ka arī viņi spēj ietekmēt apkārtējos notikumus. Tas ir solis pretī patstāvībai, kā arī vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai visiem.

Iesaistīšana ikdienas darbos

Bērna vēlme dalīties savā viedoklī un piedalīties lēmumu pieņemšanā ir dabiska, un mēs, kā pieaugušie, varam to veicināt. Iesaistot bērnus lēmumu pieņemšanā, varam sniegt iespēju justies novērtētiem un sadzirdētiem. Tas var notikt gan mājās, gan arī pirmsskolā, radot apstākļos, kuros bērni var izteikt savus viedokļus par dažādiem jautājumiem. Katrā vecumā posmā tas noteikti atšķirsies. Mazākajiem bērniem varam piedāvāt izvēlēties no diviem variantiem. Piemēram, sagatavojot drēbes nākamajai dienai, ļaut izvēlēties starp diviem krekliem – sarkano ar dinozauru vai dzelteno ar putniem? Tā pakāpeniski var atmest izvēļu piedāvāšanu un ļaut rīkoties pašam. Bērnu var iesaistīt arī kopīgā ēdienreižu plānošanā vai vakara pasakas izvēlē. Iespējams, tā jau trešo reizi nedēļā būs viena un tā pati, bet iespēja pašam veikt izvēli ir ārkārtīgi svarīga.

Viedokļu dažādība lēmuma pieņemšanā

Iesaistīšana ne vienmēr nozīmē vienprātību vai tūlītēju pieņemto lēmumu īstenošanu. Tā ir iespēja diskutēt, argumentēt un iemācīties izprast citu cilvēku viedokļus. Šis process veicina kritisko domāšanu un empātiju, jo bērni iemācās, ka cilvēki mēdz būt atšķirīgi, ar dažādām domām, un saprast, kā risināt šādas situācijas. Ja ģimenē ir vairāki bērni, viņiem jāsniedz vienādas iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Piemēram, plānojot aktivitātes brīvdienām, noteikti var uzklausīt visu idejas, tās uzrakstīt uz lapiņām un izlozes vai sarunas veidā izvēlēties. Protams, kāds var palikt neapmierināts, bet arī tā ir iespēja mācīties, ka visas vēlmes ne vienmēr var īstenot, un pats galvenais ir sarunāties un skaidrot. Pieredze liecina, ka bērnu ieteikumi un viedokļi var sniegt ļoti pozitīvus rezultātus. Bērni bieži ir radoši, ar bagātu izvēli, un viņu skatījums var atklāt jaunas idejas. Turklāt, bērniem piedaloties lēmumu pieņemšanā, tiek veidota emocionālā saikne ar notikumiem un procesiem, kas var sekmēt labāku sapratni un kopējās attiecības.

Novilkt robežas starp brīvību un visatļautību

Lēmumu pieņemšana nenozīmē pilnīgu visatļautību. Lai šī brīvība būtu konstruktīva un harmoniska, svarīgi rast līdzsvaru starp bērna vēlmēm, vajadzībām, kā arī ģimenes iespējām un sabiedrībā pieņemto. Vecākiem vajadzētu ieviest robežas un noteikumus, un, kas ir svarīgi, arī pašiem par tiem atcerēties. Par iepriekš pieminēto apģērba izvēli – var skaidri norādīt, ka ir svētku jeb izejamās drēbes un tās netiek vilktas, lai ietu spēlēties uz smilškasti. Ir skaidri noteikts gulētiešanas laiks un vakara rituāls kopumā, bet izvēles brīvība vakara pasakai. To noteikti var vizualizēt, jo bērniem tā būs uzskatāmāk. Internetā ir diezgan daudz piemēru, kā sagatavot vakara rituāla plānu, atzīmējot paveikto ar uzlīmēm. Var veidot plānu arī nedēļai un tās noslēgumā par paveiktajiem darbiem piešķirt apbalvojumu – atkarībā no katras ģimenes iespējām un vēlmēm tas var būt kopīgs kino apmeklējums vai filmu vakars mājās, atkal sniedzot iespēju bērnam piedalīties lēmuma pieņemšanā. Viena no jomām, kur būtu vērts ieviest ierobežojumus, ir iepirkšanās. Skaidri noteikt, ka veikala apmeklējumā bērns var izvēlēties sev vienu našķi un ne vairāk, attiecīgi viņam pašam būs jāpieņem lēmums par savu izvēli. Šādā veidā var mēģināt izvairīties no iespējamiem kašķiem, kas nereti rodas veikalos.

Lai gan bērnu iesaistīšana lēmumu pieņemšanā prasa vairāk laika un pūļu no pieaugušo puses, tas ir vērtīgs ieguldījums nākotnē. Tas veicina aktīvu mācīšanos no agra vecuma, sekmē patstāvību, kā arī rada pamatu sabiedriskajai līdzdalībai un atbildībai.

Autore: Pirmsskolas “CreaKids” filiāles vadītāja Santa Peipiņa