PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

11 radošās video meistarklasēs bērniem māca saskatīt lietās to otro mūžu
11 radošās video meistarklasēs bērniem māca saskatīt lietās to otro mūžu
Foto: Vidzemes plānošanas reģions
Vidzemes plānošanas reģions izstrādājis 11 video meistarklases dažādu vecumu bērniem – no pirmsskolēniem līdz vecāko klašu skolēniem –, kurās vairāku mākslinieku vadībā iespējams radīt sadzīvē vai rotaļās noderīgas lietas, pagarinot mūžu materiāliem, kas citādi nonāktu atkritumos.

Šie video ir brīvi pieejami Youtube kanālā "WasteArt project" izmantošanai gan ģimenēs, gan izglītības iestādēs. Šajās nodarbībās var uzzināt, kā atkārtoti izmantot tekstilmateriālus, tetrapakas, papīra atlikumus, žurnālus, plastmasas pudeles un dažādus iepakojuma materiālus.

Radot ko noderīgu no potenciālajiem “atkritumiem”, bērni mācās, kā ilgāk saglabāt produktu, materiālu un resursu vērtību un pēc iespējas mazāk radīt atkritumus. Bērnu izglītošana par šiem jautājumiem un videi draudzīgu paradumu veidošana ikdienā ir būtiska, lai jau no mazotnes vairotu  bērnu izpratni un mēs kā sabiedrība spētu virzīties uz Eiropas kopīgajiem mērķiem par pāreju uz aprites ekonomiku un resursu taupīšanu.

Video nodarbības lielākoties ir 10–15 minūšu garas, lai pēc noskatīšanās varētu veikt darbu individuāli, vajadzības gadījumā vēlreiz noskatoties video, taču daži video ir 20–30 minūšu gari, kuru formāts ļauj līdzdarboties vienlaikus ar video skatīšanos. Pie katras video nodarbības ir norādīts, kāda vecuma bērniem tā piemērota, kā arī darbam nepieciešamo materiālu saraksts. Nodarbības var būt veicamas arī citā vecumposmā atkarībā arī no pieaugušo iesaistes un bērna individuālajām prasmēm un interesēm.

Izstrādātās video nodarbības var kalpot gan kā kopīga, radoša aktivitāte ģimenes brīvdienās, gan kā izglītojošs materiāls, ko iekļaut mācību stundās. Video formāts ļauj  nodarbības integrēt attālinātajā mācību procesā.

Dokuments ar visu nodarbību aprakstiem un saitēm uz video lejupielādējams ŠEIT.

Iespēja laimēt izglītojoši izklaidējošu galda spēli

Piedaloties jebkurā no video meistarklasēm un līdz 31. janvārim atsūtot sava izveidotā darbiņa fotogrāfiju uz e-pastu [email protected] , var laimēt galda spēli “Atkritumu tvertne nav melnais caurums” salokāmā formātā. Šīs galda spēles pamatprincips ir aizgūts no spēles "Cirks", bet sadarbībā ar mākslinieci Auci Turkovu radīti spēles laukuma attēli, kuri simbolizē ar atkritumu radīšanu vai – tieši otrādi – neradīšanu saistītas rīcības un ikdienas paradumus, lai veicinātu izpratni par gudru patēriņu un videi draudzīgiem paradumiem.

Viena persona drīkst iesūtīt vairāku darbu foto – spēles izlozē piedalīsies visi iesūtītie foto.

Izglītības iestādēm

Arī pirmsskolas un skolas var piedalīties  konkursā un laimēt savai klasei šo galda spēli A2 formātā, kas, piekārta pie sienas, var kalpot arī kā izglītojošs plakāts. Lai piedalītos izlozē, līdz 31. janvārim jāatsūta foto apliecinājums par klases radošās nodarbības procesu vai rezultātu, īstenojot kādu no šīm 11 video meistarklasēm. Piedalīties var jebkura izglītības iestāde Latvijā.

Galda spēle un video nodarbības tapušas projektā “WasteArt” (“Otrreizēja atkritumu izmantošana, pielietojot mākslu un amatniecību”). Projektu finansiāli atbalsta Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam un līdzfinansē projekta partneri. No Latvijas projektā piedalās Vidzemes plānošanas reģions, Vides risinājumu institūts un atkritumu apsaimniekotājs ZAAO.