Kā liecina Valsts izglītības satura centra mājaslapā publicētais eksāmenu grafiks, līdztekus krievu valodas eksāmenam šodien turpina norisināties arī centralizētais eksāmens angļu valodā. Savukārt eksāmens krievu valodā noritēs arī rīt, 18.martā.

Centralizētais eksāmens franču valodā notiks piektdien, 18.martā.

Eksāmenu sesiju 12.klases skolēni turpinās maijā.

Centralizētais eksāmens svešvalodā ir viens no obligātajiem eksāmeniem, noslēdzot vispārējās izglītības posmu. Skolēni var izvēlēties kārtot eksāmenu kādā no četrām svešvalodām - angļu, vācu, krievu vai franču.