PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 25. maijs

Anšlavs, Junora

9675.jpeg
Foto: lightpoet / 123RF
Turpmāk Latvijas profesionālās izglītības iestādēs dabaszinības, fiziku vai ķīmiju mācīs kā obligātus vispārizglītojošos mācību priekšmetus. 

Tāpat to mācību stundu skaits tiks palielināts, paredz pagājušajā nedēļā Ministru kabinetā izskatītie un apstiprinātie grozījumi noteikumos par valsts profesionālās vidējās izglītības un valsts arodizglītības standartu, šodien raksta laikraksts Diena.

Kā informē Valsts izglītības satura centrā (VISC), patlaban apmēram 50% profesionālās izglītības iestāžu fiziku vai ķīmiju audzēkņiem piedāvā apgūt kā izvēles mācību priekšmetus un atvēlētais stundu skaits šajos mācību priekšmetos nav pietiekams. «Tāpēc, lai uzlabotu izglītojamo eksakto zināšanu līmeni un nodrošinātu tehnisko profesiju sekmīgu apguvi, sadarbībā ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju un Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociāciju noteikumos tiek pastiprināti pievērsta uzmanība eksakto mācību priekšmetu matemātikas, fizikas, ķīmijas, dabaszinību mācīšanai profesionālās izglītības programmās. Tas nozīmē, ka paralēli vispārizglītojošo priekšmetu humanitārajam virzienam profesijām ar tehniski orientētiem sasniedzamajiem rezultātiem tiek piedāvāts ieviest vispārizglītojošo priekšmetu tehnisko virzienu,» skaidro VISC sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Āboltiņa.

Līdz ar jaunajiem grozījumiem paredzētas arī citas izmaiņas. No 2016./2017. mācību gada profesionālās izglītības programmās noteiktā apjomā tiks ieviests obligātais veselības izglītības kurss, kurā profesionālo skolu audzēkņi sistēmiski apgūs darba aizsardzību, pirmo palīdzību, ugunsdrošību, elektrodrošību, civilo aizsardzību, vides aizsardzību u. tml. Profesionālās vidējās izglītības programmās veselības izglītībai noteiktas 24 mācību stundas, arodizglītības programmās – 20.

Tāpat turpmāk tiks nodrošināta vienota pieeja vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmeniem vispārizglītojošajās skolās un profesionālās izglītības iestādēs, nosakot trīs centralizētos eksāmenus – latviešu valodā, vienā svešvalodā un matemātikā un vismaz vienā eksāmenā pēc izglītojamā izvēles atbilstoši vispārējās vidējās izglītības standartam.