PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 26. maijs

Eduards, Edvards, Varis

12.klašu skolēni aicināti piedalīties aptaujā par noslēguma pārbaudes darbu norisi
12.klašu skolēni aicināti piedalīties aptaujā par noslēguma pārbaudes darbu norisi
Foto: pexels
Gatavojoties mācību gada noslēgumam, Izglītības un zinātnes ministrija aicina vispārizglītojošo skolu 12. klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu 3. un 4. kursu audzēkņus piedalīties aptaujā par vispārējās vidējās izglītības noslēguma pārbaudes darbu norisi 2020./2021. mācību gadā.

Aptaujā skolēni aicināti atbildēt uz jautājumiem par gatavošanos eksāmeniem un konsultāciju gaitu, kā arī par nepieciešamo papildu atbalstu, lai veiksmīgi nokārtotu pārbaudījumus.

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju valstī, aptauja tiek rīkota, lai pēc iespējas precīzāk varētu realizēt un vajadzības gadījumā koriģēt pārbaudījumu norises scenāriju, kas sagatavots, stingri ievērojot Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas. Plānots, ka šajā mācību gadā eksāmeni tiek kārtoti klātienē.

Tīmekļa platforma Edurio, sadarbībā ar kuru tiek veikta aptauja, vērš uzmanību uz svarīgāko, kas jāievēro aptaujas dalībniekiem:

•             Aptauja paredzēta tikai tiem skolēniem un audzēkņiem, kuri šogad kārtos noslēguma pārbaudes darbus

•             Aptaujai var pieslēgties tikai skolēni caur savu kontu, vecākiem un pedagogiem aptauja nav pieejama

•             Lai aizpildītu aptauju, vietnē jāienāk ar savu e-klases pasi

•             Ja neizdodas pieslēgties, jāizmanto speciāli ģenerētie linki e-klases lietotājiem

•             Ja skola nelieto e-klasi, Edurio nosūta uz skolu saiti, caur kuru skolēni var aizpildīt aptauju. Ja saite nav saņemta, skolēnam jāsazinās ar klases audzinātāju

Šogad un arī nākošgad ceturtais jeb izvēles eksāmens nebūs jākārto obligāti, bet gan tikai gadījumos, kad skolēns/audzēknis pats to vēlas. 2020./2021. mācību gadā centralizētie eksāmeni svešvalodās notiks maijā.

Detalizētāka informācija par mācību noslēguma pārbaudes darbiem pieejama Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē.

Reklāmraksts