Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, sveicot pedagogus, skolēnus un vecākus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā, aicina 9.klašu skolēnus 2022.gada pavasarī iesaistīties starptautiskā skolēnu novērtēšanas programmā OECD PISA 2022. Tās ietvaros tiks novērtētas piecpadsmitgadīgu skolēnu prasmes un zināšanas matemātikā, lasīšanā un dabaszinībās.

Pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veiks Latvijas Universitāte.

Vairāk informācijas par Latvijas dalību starptautiskos pētījumos skatīt šeit.

OECD PISA pētījums īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

Reklāmraksts