PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

24 skolēni un 31 pedagogs saņems Ministru kabineta apbalvojumus par augstiem sasniegumiem 2023. gada starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
24 skolēni un 31 pedagogs saņems Ministru kabineta apbalvojumus par augstiem sasniegumiem 2023. gada starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs
Foto: pexels
Aizvadītā starptautisko pasākumu sezona Latvijas skolēniem nesusi neaizmirstamu pieredzi un izcilus panākumus pasaules astronomijas un astrofizikas, bioloģijas, filozofijas, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas un matemātikas olimpiādēs. Tie skolēni, kas guvuši godalgotas vietas un atzinības rakstus, kā arī viņu pedagogi tiks apbalvoti ar Ministru kabineta Diplomu un naudas balvu. To kopējais apmērs šogad ir 48 035 eiro.

2023. gadā augstākos sasniegumus izcīnījuši divi skolnieki: Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolas 12. klases skolnieks Ansis Gustavs Andersons, kurš apbalvots par iegūto 3. vietu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un 2. vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē, kā arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Linards Lūsis, kurš saņems apbalvojumu par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un 2. vietu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē. Par augstiem sasniegumiem naudas balvu saņems arī Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 12. klases skolnieks Rihards Daugavvanags-Vanags – par iegūto 1. vietu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, École Polytechnique (Francija) zinātnes bakalaura programmas studente Olita Anastasija Zadorožnaja – par iegūto atzinības rakstu starptautiskajā fizikas olimpiādē un 2. vietu starptautiskajā astronomijas un astrofizikas olimpiādē, Groningenas Universitātes (Nīderlande) astronomijas programmas 1. kursa students Viesturs Streļčs – par iegūto 3. vietu starptautiskajā ķīmijas olimpiādē un 3. vietu starptautiskajā astronomijas un astrofizikas olimpiādē, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolnieks Adriāns Piliksers – par iegūto atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un 3. vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē, kā arī citi skolēni. Kopumā Ministru kabineta diplomu un naudas balvu saņems 24 starptautisko olimpiāžu laureāti.

Par iegūtu 1. vietu viens skolēns saņems naudas balvu 2135 eiro apmērā, par 2. vietu septiņi skolēni saņems naudas balvu 1425 eiro apmērā, savukārt par 3. vietu 15 skolēni saņems naudas balvu 995 eiro apmērā. Seši atzinību guvušie skolēni iegūs naudas balvu 710 eiro apmērā.

Piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs skolēniem sniedz daudz priekšrocību un palīdz attīstīt dažādas daudzpusīgas prasmes. Dalība olimpiādēs var palīdzēt identificēt skolēnu intereses un talantus konkrētos mācību priekšmetos. Kā atzīst paši skolēni – piedalīšanās mācību priekšmetu olimpiādēs var būt vērtīga pieredze tiem, kuri vēlas paplašināt savas zināšanas un prasmes ārpus ikdienas mācībām skolas solā.

Par nezūdošu degsmi un motivāciju skolēnu gatavošanas procesā, Ministru kabineta augstākos apbalvojumus šogad saņems 31 pedagogs. Augstākos apbalvojumus par skolēnu sasniegumiem saņems Latvijas Universitātes neklātienes matemātikas skolas pedagogs Kims Georgs Pavlovs, Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs Raivis Ieviņš, un Starptautiskās vidusskolas "Ekziperī" fizikas skolotājs Sergejs Bratarčuks. Skolotājiem ir svarīga loma, atbalstot un iedvesmojot skolēnus jaunu prasmju un zināšanu apgūšanā un viņu izaugsmes un panākumu veicināšanā.

Naudas balvas paredzēts izmaksāt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā "Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana" piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.

Latvijas skolēnu dalību starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs īsteno Valsts izglītības satura centrs Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.