PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

foto_eklase.jpg
Foto: Publicitātes foto
Profesionālā izglītība Latvijā šobrīd attīstās daudz straujāk nekā sabiedrības priekšstats par to.

Profesionālās izglītības iestādēs ir iespēja mācīties programmās, kas vērstas uz specifisku karjeru, mācoties nozares profesionāļu pasniegtos priekšmetus un praksē apgūstot praktiskās zināšanas. Daudzas no piedāvātajām apgūstamajām profesijām darba tirgū ir ar stabiliem ienākumiem un augstu izaugsmes potenciālu. Turklāt daudzi jaunieši un vecāki pat nenojauš, ka Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kas piedāvā apgūt pasaulē atzītu Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā programmu, apvienojot spēcīgas praktiskās iemaņas ar biznesa vadības pamatiem un personīgo izaugsmi! Šo iespēju piedāvā profesionālās izglītības kompetences centrs “Ogres tehnikums”!

Un tā - 7 iemesli, kāpēc ir jāizmanto iespēja apgūt Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā programmu Ogres tehnikumā:

1. Starptautiskā pieeja mācībām pēc absolvēšanas paver plašas iespējas iesaistīties darba tirgū vai arī turpināt mācības augstskolās gan Latvijā, gan ārzemēs. Iegūtās pamatzināšanas biznesa vadībā kalpo kā atspēriena solis gan sava biznesa attīstīšanai, gan arī vidējā un augstākā vadītāja līmeņa karjeras uzsākšanai.

2. Tā ir iespēja apvienot akadēmiskos priekšmetus ar personīgajām un profesionālajām interesēm un prasmēm. Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras izglītībā programmu, ko piedāvā Ogres tehnikums, apgūst integrēti izvēlētās profesionālās izglītības programmas mācību priekšmetos, izmantojot bilingvālo (latviešu un angļu valodās) mācīšanas un mācīšanās metodi.

3. Programmas piedāvā iespēju apgūt prasmi skaidri un efektīvi komunicēt dažādās dzīves situācijās, kā arī strādāt pastāvīgi un komandā ar citiem. Izglītojamie paplašina savu redzesloku, mācās ieraudzīt dažādas perspektīvas un ieklausīties citos viedokļos. Mācību metodes veicina augstas izturības un pielāgošanās spējas.

4. Izglītojamie apgūst kritisko domāšanu un radošu pieeju problēmu risināšanai. Jaunietis iemācās meklēt daudzveidīgu informāciju, analizēt, skaidri, pārliecinoši un radoši izteikt viedokli, kritiski domāt, pieņemt loģiskus un ētiskus lēmumus.

5. Programmā iegūtās zināšanas jaunietis iemācās lietot reālās dzīves situācijās. Izglītojamais, praktiski darbojoties, iegūst prasmes, kas sekmē pētniecisko darbību un veicina patstāvību  mācību tematu apguvē, atbildību par savu rīcību un tās izraisītajām sekām.

6. Starptautiskā programma ļauj nesteidzīgā tempā apgūt angļu valodu, kas mūsdienu globālajā pasaulē sniedz neatsveramu ieguldījumu izglītojamā personīgajai izaugsmei un nākotnes karjeras iespējām.

7. Mācību metodes palīdz izglītojamajam celt savu pašapziņu un apzināties savas spējas. Personīgā izaugsme ir viens no galvenajiem programmas stūrakmeņiem.

Ikvienam Ogres tehnikuma profesionālās izglītības programmu I un II kursa izglītojamajam pieteikšanās Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras programmā jau ir atvērta!

Plašāka informācija Ogres tehnikuma mājaslapā.

Nāc uz Ogres tehnikumu, un paralēli profesijai iegūsti arī Starptautiskā Bakalaurāta Karjeras programmas diplomu! Tikai kopā mēs sasniegsim visaugstākos mērķus!

Reklāmraksts