PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

93 Latvijas skolas īstenos idejas pašpārvalžu attīstībai iniciatīvā “Kontakts”
93 Latvijas skolas īstenos idejas pašpārvalžu attīstībai iniciatīvā “Kontakts”
Foto: pexels
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) iniciatīvas izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros apstiprinājusi 31 projektu. Projektos atbalstītas 93 Latvijas izglītības iestāžu iniciatīvas pašpārvalžu attīstības stiprināšanai, izglītojamo pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai un labbūtības vairošanai. Konkursā kopējais pieejamais finansējuma apmērs no valsts budžeta līdzekļiem ir 120 000 eiro. Katra apstiprinātā iniciatīva saņems līdz 1200 eiro finansējumu savas idejas īstenošanai.

Iniciatīvu projektu konkursā šogad atbalstītas aktivitātes, kas attīsta jauniešu pilsonisko līdzdalību un izpratnes veidošanos par dažādām jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā. Biežākie atslēgas vārdi projektos bija: līdzdalība, demokrātija, saliedētība, motivācija, iekļaušana, darbs komandā, jaunietis-jaunietim, pašizaugsme un līderība. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, izglītības iestāžu komandas paredzējušas dažādas aktivitātes, piemēram:

  • pašpārvaldes vēlēšanas, darba plāna izveidi vai darbakārtības izstrādi;
  • lekcijas un izglītojošus pasākumus par jauniešiem svarīgām tēmām, piesaistot dažādus speciālistus;
  • pieredzes apmaiņas un saliedēšanās pasākumus pašpārvaldes jauniešiem;
  • darbnīcas pašpārvaldes dalībnieku kompetenču attīstīšanai ar speciālistiem (piemēram, psihologi, mentori);
  • diskusijas par skolēniem aktuālām tēmām pieaicinot skolotājus, izglītības iestādes administrāciju, vecākus vai politiķus;
  • raidierakstu veidošanu.

Iniciatīvā iesaistītie skolu pašpārvalžu pārstāvji novērtē šo iespēju, jo tā ļauj veicināt vienaudžu līdzdalību un labbūtību, tostarp sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai. “Esam novērojuši, ka mūsu vienaudži, īpaši pēc Covid-19 pandēmijas, ir nedaudz gausāki komunikācijā un nevēlas iesaistīties ikdienas aktivitātēs. Vēlamies šos jauniešus iesaistīt un ieinteresēt, lai uzlabotu mūsu skolas vidi un labbūtību mūsu skolā,” par līdzšinējo situāciju Brocēnu vidusskolā stāsta 11. klases skolēns, pašpārvaldes prezidents un iniciatīvas dalībnieks Kristiāns.

Par iniciatīvu “Kontakts”

“Kopumā izglītības iestāžu pašpārvaldes ir būtiska daļa no jaunatnes jomas. Mēs redzam, ka šī iniciatīva var būt kā pirmais pakāpiens ceļā uz līdzdalību. Mēs jau iepriekšējos gados arī esam pieredzējuši, ka jaunieši savas iniciatīvas īsteno dzīvē, ka viņi līdzdarbojas un ietekmē to, kas notiek izglītības iestādē,” uzsver JSPA Nacionālās jaunatnes politikas atbalsta nodaļas projektu koordinatore Agnese Kalniņa.

Iniciatīvu projektu konkurss “Kontakts” norisinās vairākos posmos. Līdz 5. februārim notika izglītības iestāžu pieteikšanās mācībām, kurām kopumā tika saņemti 240 pieteikumi, apstiprināta 119 komandu dalība. Apstiprinātās komandas apmeklēja trīs dienu mācības, lai padziļināti apgūtu izvēlēto tēmu un piedalītos nodarbībās ar ekspertiem, novērtētu situāciju savā izglītības iestādē, kā arī apmainītos ar idejām un izstrādātu projekta pieteikumu. Pēc tam norisinājās projektu konkursa pieteikumu iesniegšana, savukārt projektu īstenošanas periods plānots no šī gada 15. augusta līdz 31. decembrim.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas projektu konkursā izglītības iestādi varēja pārstāvēt pašvaldība, biedrība vai nodibinājumus, iesniedzot projekta pieteikumu un tajā iekļaujot vienas vai vairāku izglītības iestāžu iniciatīvas.