Ģimnāzija piedāvā:

  • pamatizglītības 2. posma (7.-9.kl.) programmu,

kā arī četras izglītības programmas ar padziļinātu priekšmetu apguvi vidusskolā:

 

 

  • fizikā, matemātikā un informācijas tehnoloģijās;
  • ķīmijā un bioloģijā;
  • uzņēmējdarbībā un informācijas tehnoloģijās;
  • vispārizglītojošo programmu ar padziļinājumu valodās un kultūrā.

Skolai ir dienesta viesnīca.

Sīkāka informācija mājas lapā www.avg.lv