PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 22. maijs

Emīlija

Aicina kultūras pasākumu apmeklētājus izteikt savu viedokli
Aicina kultūras pasākumu apmeklētājus izteikt savu viedokli
Foto: pexels
2020. gadā COVID-19 ir ieviesis krasas pārmaiņas kultūras nozarē, ietekmējot kultūras projektu īstenošanu.

Šī gada laikā ir veikti daudz un dažādi ierobežojumi, tai skaitā regulāri tiek mainīti publisko pasākumu pulcēšanās ierobežojumi, kā dēļ dažbrīd daļēji vai pat pilnīgi ir apstādināta kultūras pasākumu norise. Tādējādi šis ir iespēju laiks kultūras projektu inovāciju izstrādei, lai pasākumu organizatori sasniegtu savu mērķauditoriju arī ierobežojošos apstākļos. Daudzi pasākumi šobrīd tiek piedāvāti jaunos formātos kā, piemēram, digitālā formā, taču vai šis ir dzīvotspējīgs formāts un vai tas ir nākotnes kultūras piedāvājums? To daļēji nosaka arī kultūras pasākumu apmeklētāji viedoklis un paradumi.

Pētnieciskā darba "Kultūras projektu vadība un īstenošana COVID-19 apstākļos" ietvaros, tiek veikta kultūras projektu lietotāju – pasākumu apmeklētāju aptauja, lai noskaidrotu kultūras pasākumu apmeklētāju viedokli un paradumus COVID-19 ierobežojumu apstākļos.

Pētnieciskā darba mērķis ir pētīt kultūras projektu vadības aspektus, analizēt kultūras projektu īstenošanu COVID-19 apstākļos, izstrādājot priekšlikumus publiskā un privātā sektora kultūras projektu vadīšanai, organizēšanai un īstenošanai nākotnē.

Lai sasniegtu pētnieciskā darba mērķi, tiek aicināts ikviens kultūras pasākumu apmeklētājs līdz 23. novembrim izteikt savu viedokli aizpildot aptaujas anketu. Anketa ir anonīma un iegūtie rezultāti tiks izmantoti pētnieciskā darba izstrādē.

Anketu iespējams aizpildīt ŠEIT.

Pētījumu veic Liepājas Universitātes augstākā līmeņa studiju programmas “Vadības zinības” studente Anete Verbicka.