PIESLĒDZIES E-KLASEI

Piektdiena, 2024. gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

11048.jpeg
Foto: dolgachov / 123RF
Līdz 2017.gada 17.februārim Kultūras ministrija (KM) aicina pieteikt mūzikas un mākslas skolu audzēkņus un skolotājus apbalvojumiem kultūrizglītībā. 

Ar augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē - Kultūras ministrijas balvu tiek novērtēti Latvijas bērnu un jauniešu sasniegumi starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs iepriekšējā kalendārajā gadā mākslas un dizaina, mūzikas un dejas nozarēs. Kultūras ministrijas balvas pretendenti ir arī pedagogi un koncertmeistari, kuri gatavojuši bērnus un jauniešus starptautiskajiem konkursiem, izstādēm un skatēm, ja šie konkursu dalībnieki ieguvuši godalgotu vietu.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā, informē LNKC pārstāve Inga Bika.

Jau ceturto reizi Latvijas Nacionālais kultūras centrs (LNKC) pasniegs pedagoga, tautas dziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas pamatlicēja un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēja Jāņa Cimzes (1814 - 1881) vārdā nosaukto balvu izcilākajiem mūzikas, mākslas, dizaina un dejas pedagogiem. Balvas piešķiršanas mērķi ir novērtēt un godināt pedagogus par ilggadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā, kā arī stiprināt kultūrizglītības jomas pedagogu profesijas prestižu.

Informācija par pieteikumu iesniegšanu pieejama Latvijas Nacionālā kultūras centra mājaslapā.

Balvu pasniegšanas ceremonija notiks 2017.gada 27.aprīlī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra apbalvojumu nolikums (.pdf)

Kultūras ministrijas apbalvojuma par jauniešu sasniegumiem starptautiskajos konkursos, izstādēs un skatēs mākslu nozarēs Nolikums (.pdf)