PIESLĒDZIES E-KLASEI

Sestdiena, 2024. gada 18. maijs

Ēriks, Inese, Inesis

Aicina vidusskolēnus pieteikties semināriem “Beta” – tiešsaistē
Aicina vidusskolēnus pieteikties semināriem “Beta” – tiešsaistē
Foto: pexels
Valsts izglītības satura centrs organizē trīs praktiskās ievirzes seminārus “Beta” 10.–12. klašu skolēniem, kas norisināsies tiešsaistē 2020.gada 4.decembrī:
  • plkst. 11.00 – 13.00 Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūta seminārs, kas veltīts fizikas zinātnei (pieteikšanās ŠEIT).

 

LU CFI tiešsaistes seminārā jaunieši uzzinās par LU Cietvielu fizikas institūta zinātniskajām aktivitātēm, virtuāli piedalīsies divās lekcijās “Mikro - un nanoierīču izgatavošana” un “Mikrofluīdika: pamatprincipi un pielietojumi”, arī uzzinās par LU Cietvielu fizikas institūta iekārtām, ko izmanto mikro un nanomateriālu un ierīču izgatavošanā.

  • plkst. 15.00 – 17.00 “BIOR” - Pārtikas drošības, Dzīvnieku veselības un Vides zinātniskā institūta seminārs, kas veltīts pārtikas, vides drošības un augu aizsardzības izaicinājumiem (pieteikšanās ŠEIT).

 

Z/I “BIOR” tiešsaistes seminārā paredzētas trīs interaktīvas lekcijas, kurās uzzināsiet par pārtikas un vides drošības jautājumiem, par pesticīdiem mūsu pusdienu galdā un mūsu industriālā laikmeta pirkstu nospiedumiem apkārtējā vidē – noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanas metodēm un izplatību. Semināra noslēgumā paredzēta virtuāla ekskursija pa Z/I “BIOR” laboratorijām. Skolēni tiks aicināti aktīvi piedalīties seminārā gan atbildot uz pētnieku jautājumiem, gan uzdodot savus jautājumus tiešsaistes laikā.
 

Semināros aicināti pieteikties 10. - 12. klašu skolēni līdz 2020.gada 30.novembrim, aizpildot anketu, kas pieejama pieteikšanās saitēs augstāk.

Valsts izglītības satura centrs lūdz izglītības iestādes atbalstīt skolēnu dalību tiešsaistes seminārā un atbrīvot no skolas mācību procesa tiešsaistes semināra laikā.

Apstiprinājumu, semināra programmu un tiešsaistes links tiks izsūtīts individuāli uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi 2020.gada 3.decembrī.

Seminārs tiek īstenots ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.