Sagaidot Latvijas Republikas Proklamēšanas 102. gadadienu, pedagogiem sveicienus svētkos sūta Valsts izglītības satura centrs, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Universitāte un kolēģi no Tukuma 2.pamatskolas.

“Latvijas, arī Valsts izglītības satura centra galvenā vērtība ir cilvēks. Ikviens VISC darbinieks, lielu un mazu skolu skolotājs, skolēns, skolas direktors, darbinieks, vecāki un aizbildņi, sadarbības partneri un darba grupu dalībnieki, eksperti un projektu īstenotāji, pašvaldību pārstāvji un citi izglītības darbinieki, bez kuru darba nebūtu iespējama pārmaiņu īstenošana dzīvē, kā arī neizpildāmi būtu izaicinājumi, kas saistīti ar izglītības procesa norisi ārkārtējās situācijas laikā. Tikai kopā mēs varam būt Latvijai! Vārdu TIKAI mēs ikdienā lietojam, lai uzsvērtu kāda cita vārda nozīmi. Tas ir vārds, kuram šķietamu vērtību var dot tikai tā turpinājums. Tas var to vājināt vai stiprināt. Kāda būs mūsu nākamā izvēle, paliek katra paša ziņā, tomēr šis, tik ļoti jaunā un nezināmā laiks, var palīdzēt saskatīt tās iespējas, ko līdz šim it kā zinājām, tikai nespējām līdz galam aptvert.

Kopā mēs varam būt atbildīgi un uz panākumiem vērsti. Kopā mēs varam veidot stabilus pamatus cieņpilnām savstarpējām attiecībām, līdzatbildībai un pārliecībai par to, ka vislielākais spēks slēpjas mūsu sadarbībā,” aicina Valsts izglītības satura centrs.

 

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektora profesors Aigars Pētersons pedagogiem vēl: “Ikviens pedagogs, sākot no sākumskolas un beidzot ar augstskolu, šajā izaicinājumiem pilnajā laikā pašaizliedzīgi strādā mūsu kopējās misijas vārdā. Mēs kopīgi cenšamies noturēt kvalitātes latiņu, cik augstu vien varam. Darbs top vieglāks, kad domājam par mērķi – darīt visu iespējamo, lai mums būtu gudri, kompetenti un zinoši cilvēki. Mēs augstskolā esam darījuši daudz jau kopš pirmajām pandēmijas dienām, lai jūsu lieliski sagatavotie reflektanti būtu veiksmīgi studenti. Man ir pārliecība, ka šo cīņu visi Latvijas pedagogi kopīgi izcīnīs līdzīgi, kā tas izdevās pirms 100 gadiem, kad frontes pirmajās līnijās notika cita veida cīņa, kuras rezultāts – pašiem sava valsts. Paldies Jums! Lai skaists Latvijas valsts svētku laiks!”

 

sveicam_latvijas_valsts_svetkos.jpg

 

“Mums katram ir nepieciešama gan gaisma, kas izgaismo ceļu, gan zināšanu gaisma, lai zinātu, kurp doties. Valsts svētkos iedegsim sirdīs lepnumu un prieku par mūsu zinātniekiem, studentiem un visiem tiem, kas palīdzējuši plaukt Latvijas valstij. Iedegsim svētkus!” pedagogiem vēl LU rektora profesors Indriķis Muižnieks.

LU apsveikums 18.11.jpg

 

Tukuma 2.pamatskolas apsveikums:

tukums_apsveikums.JPG