PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 21. aprīlis

Anastasija, Marģers

9666.jpeg
Foto: server / 123RF
Izstrādātais alternatīvais pedagogu darba samaksas modelis paredzētu valsts ģimnāzijas pedagogam maksāt 7,90 eiro stundā.

Kā liecina Ikšķiles vidusskolas direktora Česlava Batņas izstrādātā modeļa projekts, atalgojums par vienu darba stundu valsts ģimnāzijās būtu 7,90 eiro, līdz ar to atalgojums par likmi, kas ir 40 stundas nedēļā, būtu 1265 eiro, informē ziņu aģentūra LETA.

Pārējās izglītības iestādēs pedagogi par vienu darba stundu varētu saņemt 7,19 eiro, kas par vienu likmi kopā veidotu 1150 eiro atalgojumu.

Č.Batņa uzsver, ka pedagogu atalgojums nedrīkst būt mazāks par Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto sabiedriskajā sektorā strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, reizinot ar noteikto koeficientu. Par minēto koeficientu pusēm vēl būtu jāvienojas.

Alternatīvais modelis paredz, ka maksimālais kontaktstundu skaits vispārējās izglītības pedagogam ir līdz 22 stundām nedēļā, savukārt profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - līdz 32 kontaktstundām, kas ir pielīdzināmas astronomiskajām stundām un ietver sevī starpbrīžus starp mācību stundām, organizatoriskos pasākumus mācību telpas sagatavošanai darbam, sanāksmju apmeklēšanu, atbalsta sniegšanu izglītojamo dienas kārtībai paredzēto norišu (ēdnīcas apmeklēšanu, gatavošanos sporta nodarbībām, ārpusklases pasākumu apmeklēšanu, izglītojamo drošības nodrošināšanu) nodrošināšanai.

Tāpat, vienojoties ar mācību priekšmetu pedagogu, kontaktstundu skaitu vispārējās izglītības pedagogiem izglītības iestādes vadītājs drīkst palielināt līdz 30 (profesionālās ievirzes izglītības iestādēs līdz 36 kontaktstundām). Apliecinājums tam būtu pedagoga un izglītības iestādes vadītāja abpusēji parakstīta tarifikācijas lapa/karte, kas ir neatņemama darba līguma sastāvdaļa.

Par papildus tarificētajiem iekļaujamajiem obligātajiem pedagogu pienākumiem atalgojums un darba slodze tiktu aprēķināta, balstoties uz vidējo izglītojamo skaitu klasē atbilstoši mācību priekšmetu grupām.

Savukārt pirmskolas pedagogu maksimālais kontaktstundu skaits pedagogam būtu līdz 30 stundām nedēļā un tāpat ietvertu organizatoriskos pasākumus mācību telpas sagatavošanai darbam, sanāksmju apmeklēšanu, atbalsta sniegšanu izglītojamo dienas kārtībai paredzēto norišu nodrošināšanai.