PIESLĒDZIES E-KLASEI

Ceturtdiena, 2024. gada 25. jūlijs

Jēkabs, Žaklīna

9773.jpeg
Foto: antoniodiaz / 123RF
Saeima atbalstīja grozījumus Izglītības likumā, kas paredz pastiprināt prasības izglītības iestāžu telpām, nodrošinot izglītojamo tiesības uz drošu vidi.

Grozījumi pastiprinās prasības izglītības iestāžu un institūciju telpām, nodrošinot izglītojamo tiesības uz drošu vidi, nosakot, ka izglītības iestāžu un institūciju telpām, īstenojot izglītības programmas, jāatbilst noteiktām būvniecības, higiēnas un drošības prasībām. Par to Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) būs jāpārliecinās, pamatojoties uz oficiālā valsts informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem.

Tiks noteikts, ka izglītības programmas tiek īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. Jau pašlaik likumā ir rakstīts, ka izglītojamajam ir tiesības uz dzīvībai un veselībai drošiem apstākļiem izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos.

Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" ir izstrādāts, lai precizētu Izglītības iestāžu reģistrā iekļaujamo informāciju, izslēgtu aktualitāti zaudējušo Valsts izglītības informācijas sistēmas definīciju un lai noteiktu deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā IKVD izsniedz, pagarina termiņu vai anulē sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai.

Likumprojektā arī paredzēts deleģējums valdībai noteikt kārtību, kādā IKVD izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā termiņu vai anulē to, informē ziņu aģentūra LETA.