PIESLĒDZIES E-KLASEI

Svētdiena, 2024. gada 16. jūnijs

Justīne, Juta

10746.jpeg
Foto: dimaberkut / 123RF
Valdība apstiprināja Ministru kabineta noteikumus par pedagoga privātprakses sākšanas sertifikāta izsniegšanu, pagarināšanu un anulēšanu. 

Noteikts, ka sertifikāti tiek izsniegti uz trīs gadiem.

Noteikumi pamatā saglabā līdzšinējo pedagoga privātprakses sākšanas sertifikātu izsniegšanas kārtību, tajā skaitā to, ka sertifikāti tiek izsniegti uz trīs gadiem. Tomēr ir precizēta sertifikāta pagarināšanas procedūra, noteikta detalizētāka dublikātu izsniegšanas un atkārtota sertifikāta izsniegšanas (vārda vai uzvārda maiņas vai citu apstākļu dēļ) kārtība, kā arī precizēta sertifikāta anulēšanas kārtība.

Vienlaikus noteikumi veicinās gan Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) par privātprakses pedagogiem iekļaujamās informācijas aktualizāciju, gan arī atvieglos izsniegto sertifikātu uzskaiti.

Izglītības kvalitātes valsts dienests arī turpmāk būs kompetentā institūcija, kas izsniedz pedagoga privātprakses sākšanas sertifikātus, nodrošina to uzskaiti, kā arī ievada un aktualizē informāciju par personām, kurām izsniegts sertifikāts VIIS.

Sertifikātu derīguma termiņš būs trīs gadi, kas ļauj uzraudzīt privātprakses pedagogu profesionālās kompetences pilnveides procesu, jo sertifikāta, piemēram, interešu izglītības programmas īstenošanai, pagarināšanas priekšnosacījums ir profesionālās kompetences pilnveides esamība, proti, iepriekš izsniegtā sertifikāta derīguma termiņā jābūt profesionālās kompetences pilnveidei ne mazāk par 36 stundām. Tāpat tas veicina privātpraksē iegūstamās izglītības kvalitāti, piemēram, interešu izglītības kvalitāti, jo privātpraksē interešu izglītības programmu īstenošanu varēs turpināt tikai tie pedagogi, kuri būs triju gadu laikā pilnveidojuši savu profesionālo kompetenci ne mazāk par 36 stundām, informē aģentūra LETA.

Sertifikātu izsniedz konkrētas izglītības programmas īstenošanai, kas laika gaitā var tikt grozīta, papildināta. Līdz ar to terminēta privātprakses sākšanas sertifikāta izsniegšana ir nepieciešama, lai sasniegtu tiesisku mērķi, proti, novērstu, ka pedagoga privātprakse tiek īstenota neatbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, jo atšķirībā no izglītības iestādēm privātprakse un privātpraksē īstenojamā programma netiek akreditēta.