PIESLĒDZIES E-KLASEI

Trešdiena, 2024. gada 28. februāris

Justs, Skaidra, Skaidrīte

9765.jpeg
Foto: vladstar / 123RF
Valdība apstiprinājusi Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020.gadam, informē Inta Stīpniece, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve.

Īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Jaunatnes politikas plānu 2016.-2020.gadam, būtiski palielināsies to jauniešu skaits, kuri ieguvuši profesionālo kvalifikāciju un iekļāvušies darba tirgū atbilstoši savām interesēm un spējām. Plānotās aktivitātes veicinās arī jauniešu sabiedrisko un politisko iesaisti, sociālo iekļaušanos, kā arī uzņēmējdarbības attīstību, veselīga dzīvesveida un labklājības paaugstināšanos.

Jauniešu dzīves kvalitāte mūsdienās atkarīga ne tikai no iegūtās izglītības līmeņa un apgūtās profesijas, bet vēl jo vairāk no iespējām un prasmēm aktīvi iesaistīties sabiedriskajos un sociālajos procesos, pilsoniskajās, brīvā laika, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātēs. Ekonomiskās krīzes ietekmē laba izglītība vien vairs negarantē nodarbinātību - arī jaunieši ar augstāko izglītību kļūst par bezdarbniekiem. Tāpat notiek straujas izmaiņas darba tirgus struktūrā un šodien pieprasītas kļuvušas profesijas, par kurām pirms 10-20 gadiem vēl nezinājām. Arī konkrētas dzīvesvietas izvēle tikai daļēji nosaka pieejamās iespējas - mūsdienās transporta un jauno tehnoloģiju attīstība nodrošina ātras mobilitātes un tiešsaistes komunikācijas iespējas, neatkarīgi no fiziskās atrašanās vietas. Šie ir izaicinājumi, kas jārisina, jaunatnes politiku sasaistot gan ar ES līmeņa, gan nacionālās attīstības plānošanas dokumentiem.

IZM izstrādātā Jaunatnes politikas īstenošanas plāna mērķis ir jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana, panākot saskaņotas jaunatnes politikas īstenošanu un tās koordināciju visos līmeņos, identificējot prioritāros rīcības virzienus un politikas rezultātus. Plānā ir noteikti jaunatnes politikas īstenošanas pamatprincipi, vērtības, būtiskākie izaicinājumi, galvenie uzdevumi un sasniedzamie rezultāti nākamajiem gadiem. Aktivitātes plānots veikt vairākos virzienos, uzlabojot jauniešu izglītību, sociālo iekļaušanu, līdzdalību, nodarbinātību, uzņēmējdarbību, veselības un labklājības paaugstināšanu. Plānā paredzētie pasākumi tiks īstenoti atbildīgajām institūcijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, kā arī piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus.

Šodien, 2016.gada 12.aprīlī, Jaunatnes politikas īstenošanas plāna 2016.-2020.gadam projekts apstiprināts valdībā. Ar to var iepazīties interneta vietnē.