PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 28. maijs

Vilhelms, Vilis

10236.jpeg
Foto: sifotography / 123RF
Valdība apstiprināja noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā Latvijā tiks īstenoti finansiāli apjomīgi jauniešu karjeras izvēles un attīstības atbalsta pasākumi.

Tas darīts, lai uzlabotu jauniešu pieeju karjeras atbalstam un izveidotu kompleksu karjeras konsultantu atbalsta sistēmu, informē ziņu aģentūra LETA.

Mērķa īstenošanai valdība apstiprināja 23 miljonu eiro finansējumu, no kuriem 19,6 miljoni eiro tiks ieguldīti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, bet 3,4 miljoni eiro - no valsts budžeta.

Līdz 2020.gada beigām tiks īstenots nacionāla mēroga sistēmisks projekts, kurā iesaistīsies 328 izglītības iestādes. Karjeras atbalsta sistēmas iedzīvināšanai skolās tiks rīkoti daudzveidīgi, katram vecumposmam atbilstoši, regulāri, integrēti pasākumi gan mācību procesa gaitā no 1. līdz 12.klasei, gan arī tiks nodrošināta karjeras informācijas pieejamība par izglītības iespējām un darba iespējām, profesijām, prasmēm un karjeras konsultācijas (grupu un individuālas).

Pēdējos gados karjeras konsultantu darbs Latvijā bija apsīcis: nav uzturēta metodiskā bāze un nepietiekami aktivizēta skolu sadarbība ar darba devējiem jauniešu turpmākās karjeras izvēles veicināšanai. Tā rezultātā pasliktinājusies darba spēka un jauno speciālistu iesaiste darba tirgū. Projektā tiks nodrošināta papildizglītība 656 pedagogiem, kuri jauniešiem visos Latvijas reģionos varēs sniegt profesionālu atbalstu karjeras izvēlē un attīstībā.

Lai nodrošinātu karjeras attīstības atbalsta pasākumu sasaisti ar darba vidi, tiks iesaistīta Latvijas Darba devēju konfederācija, kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Nodarbinātības valsts aģentūra, nozaru ekspertu padomes un profesionālās asociācijas, tiks izstrādāti informatīvie un metodiskie materiāli darba vides iepazīšanai un darba meklēšanas prasmju attīstīšanai, kā arī organizētas nodarbības, kurās jaunieši varēs izmēģināt profesijas, veicot praktiskus darba uzdevumus vai ar profesijas saturu saistītas darbības.

Plānotais finansējums netieši mērķēts arī profesionālās izglītības iestāžu prestiža un profesionālo skolu audzēkņu pašapziņas celšanai, kā arī viņu motivēšanai profesijas izvēlē un apguvē. Lai paaugstinātu jauniešu konkurētspēju darba tirgū, sadarbībā ar nozaru profesionālajām organizācijām un uzņēmumiem tiks organizēti nacionālie profesionālās meistarības konkursi. Savukārt tiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem un šo skolu beidzējiem vecumā līdz 25 gadiem, kuri nacionālajos profesionālās meistarības konkursos būs ieguvuši godalgotas vietas, ar projekta finansējumu nodrošinās iespēju piedalīties starptautiskos jauno profesionāļu Eiropas un pasaules līmeņa meistarības konkursos, piemēram, "EuroSkills" un "WorldSkills".

Apstiprinātie noteikumi nosaka, ka projektu īstenos Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām un valsts dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm visos Latvijas novados un republikas pilsētās.