PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Atjaunots un uzlabots metodiskais materiāls skolām “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”
Atjaunots un uzlabots metodiskais materiāls skolām “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”
Foto: Patentu valde
Sekojot līdzi aktuālajai informācijai un tendencēm intelektuālā īpašuma jomā un izmaiņām normatīvajos aktos, Patentu valde ir atjaunojusi un uzlabojusi metodisko materiālu skolām “Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē”, un sākoties mācību gada otrajam semestrim, tas ir pieejams digitālā formātā.

Mācību materiālam ir aktualizēts saturs, ir iekļauti jauni piemēri rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumos, kā arī tajā ietvertā informācija ir izstrādāta saskaņā ar normatīvo aktu grozījumiem. Tāpat kā līdz šim, metodiskajā materiālā ir iekļautas darba lapas skolotājiem un skolēniem, kas veicina temata apguvi, kā arī palīdz nostiprināt jauniegūtās zināšanas.

“Arī rūpnieciskā īpašuma jomā nekas nestāv uz vietas - parādās jaunas un efektīvas metodes tā aizsardzībā, mainās prasības un uzlabojas arī mūsu pieredze, un Patentu valdes vēlme un uzdevums ir šo informāciju saprotami un viegli uztverami nodot tālāk. Ar šo metodisko materiālu mēs vēlamies parādīt, ka zināšanas par rūpniecisko īpašumu ir iespējams apgūt aizraujoši, vienkārši un saprotami, jo mācīšanās procesam ir jābūt interesantam - tas motivē apgūt arvien jaunas zināšanas. Ceram, ka arī atjaunoto materiālu skolotāji visā Latvijā izmantos tikpat aktīvi, kā to darīja ar pirmo izdevumu,” pauž Patentu valdes direktors Agris Batalauskis.

Metodiskajā materiālā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, matemātikas, dizaina un tehnoloģijas, Latvijas un pasaules vēstures, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.

Patentu valdes izstrādātais palīglīdzeklis vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem ir vienīgais šāda veida materiāls Latvijā, kas, ietverot dažādus mācību priekšmetus un dažādu saturu, plaši apskata ar rūpnieciskā īpašuma jomu saistītos tematus - intelektuālo īpašumu, izgudrojumus un patentus, preču zīmes, dizainparaugus, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsardzību pret viltojumiem.

Metodiskajā materiālā ir iekļautas sešas tēmas - nodarbības, un katrai no tām ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes.

“Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē” digitālā formātā ir pieejams Patentu valdes tīmekļvietnē. Drīzumā būs pieejama arī materiāla drukātā versija.

Reklāmraksts