Tā liecina Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētā informācija.

Datorzinību centrs uzvarējis IZM iepirkumā par Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izveidi, par ko plānots izmaksāt 287 314 eiro, teikts IZM mājaslapā.

Ministrija šajā konkursā bija saņēmusi divu uzņēmumu pieteikumus. Taču no dalības konkursā IZM izslēdza uzņēmumu AS Exigen Services Latvia, norādot, ka tā iesniegtais piedāvājums nav atbilstošs atsevišķām nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Rezultātā līdz tehniskā piedāvājuma vērtēšanai tika vien Datorzinību centrs, skaidroja IZM pārstāve Edīte Olupe. 

Neraugoties uz to, ka Datorzinību centrs līdz šim bijis iesaistīts projektā Skolas.lv, kas atzīts par izgāzušos, IZM šo apstākli neuzskatīja par objektīvu pamatojumu pārtraukt iepirkumu un līguma slēgšanu ar uzņēmumu. E. Olupe norādīja, ka pretendentu no konkursa nevarēja izslēgt, arī balstoties uz Publisko iepirkumu likumu, kas strikti nosaka, kādos gadījumos šādas darbības ir iespējamas.

Projekta tehniskā specifikācija paredz, ka sistēmā jāizstrādā vai no citiem reģistriem jāintegrē zinātniskā personāla un zinātnisko darbinieku reģistrs, Projektu reģistrs, Zinātnisko sasniegumu uzskaites funkcionalitāte, lietotāja profils, zinātnisko institūciju reģistrs, akadēmiskā personāla reģistrs, zinātņu doktoru reģistrs, finansējuma uzskaites un kontroles funkcionalitāte. Turklāt projektā būtu jāiesaista ne tikai IZM, bet arī augstskolas un citas institūcijas. Paredzēts, ka šajā projektā tiktu iesaistīta arī Latvijas Zinātņu padome, Latvijas Zinātņu akadēmija, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Studiju un zinātņu administrācija, zinātniskās institūcijas, kā arī Patentu valde, informē ziņu aģentūra LETA.

E. Olupe uzsvēra, ka patlaban Latvijā pastāv vairāki reģistri kurus uztur dažādas iestādes. Vienota informācijas sistēma ir vajadzīga, lai valsts līmenī veiktu zinātniskas darbības informācijas analīzi, nodrošinot efektīvas zinātnes politikas veidošanu.