PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

5926.jpeg
Foto: 123RF Stock Photo
Apvienojot Dzimtmisas pamatskolu un Iecavas internātpamatskolu, dienesta viesnīca audzēkņiem netiks veidota, lēmusi Iecavas novada dome.

Pašlaik Iecavas internātpamatskolā mācās 12 bērni, kuru vecāki ir izteikuši vēlmi izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus arī nākamajā mācību gadā. Taču pašvaldībā apgalvoja, ka Iecavas novada Sociālais dienests un Iecavas internātpamatskola ir konstatējusi, ka šiem bērniem ir iespēja dzīvot ģimenēs un dienesta viesnīca mācību nedēļas laikā nav nepieciešama.

Tāpat pašvaldībā uzskata, ka nokļūšanai uz skolu un mājās var izmantot pašvaldības nodrošinātu vai sabiedrisko transportu. Tāpat dienesta viesnīcas noslodzes gadījumā ar nelielu bērnu skaitu tiks nelietderīgi izmantoti Iecavas novada pamatskolas tehnisko darbinieku resursi un vienas diennakts izmaksas bērnam dienesta viesnīcā būtiski pieaugs.

Tāpēc iestāžu reorganizācija komisija nolēma ieteikt domei pēc mācību iestāžu reorganizācijas Iecavas pamatskolā dienesta viesnīcu neveidot. Dome ieceri atbalstīja, informē aģentūra LETA.

Jau vēstīts, ka pēc plašām diskusijām Iecavas novada domes deputāti nolēma reorganizēt Iecavas internātpamatskolu un Dzimtmisas pamatskolu, tās abas apvienojot. Deputātu vairākums nobalsoja par Iecavas internātpamatskolas un Dzimtmisas pamatskolas reorganizāciju, tādējādi no nākamā mācību gada Iecavas novadā vispārējās izglītības programma tiks īstenota divās mācību iestādēs - Iecavas vidusskolā un Iecavas pamatskolā, kas darbosies pašreizējā Iecavas internātpamatskolā.

Pašlaik Iecavas internātpamatskolas telpas netiek efektīvi izmantotas - skolā mācās 187 skolēni, bet ēkas kapacitāte ir 290. Tāpat tiek prognozēts, ka pēc internātskolas statusa likvidēšanas vairākums to skolēnu, kas uz Iecavu brauc mācīties no citām pašvaldībām, nākamajā mācību gadā skolas gaitas varētu izvēlēties turpināt citur.

Tāpat, ņemot vērā esošo skolēnu skaitu - 97 - Dzimtmisas pamatskolā, pašvaldībai nav saimnieciski ekonomiska pamatojuma ieguldīt lielas naudas summas ēkas atjaunošanā un kvalitatīva mācību darba nodrošināšanā. Lai skola atbilstu valstī noteiktajām prasībām, būtu jāveic ne vien ēkas remonts, bet arī jāparedz jauna piebūve, kurā atrastos sporta zāle.

Dzimtmisas pamatskolā mācās 72 bērni, kas ir deklarēti Iecavas novadā. No tiem 43 uz skolu tiek vesti no Iecavas.

Esošajiem Dzimtmisas pamatskolas audzēkņiem un pedagogiem tiktu piedāvāta vieta jaunizveidotajā Iecavas pamatskolā vai Iecavas vidusskolā.