Devītklasniek, priecāsimies Tevi satikt  3. martā Rīgas Franču licejā! Tev būs iespēja iepazīties ar skolu, radoši piedalīties mācību stundās un tikties ar skolas vadību.

Dienas kārtība:

9.00  – 9.25 reģistrācija liceja lietvedībā (līdzi jāņem 1. semestra liecība);

9.30  – 10.05 informācija par liceju;

10.20 – 12.00 mācību stundas kopā ar liceja 9. klašu skolēniem;

12.05  Informācija par mācībām 10. klasē,  apliecinājumu par dalību izsniegšana.

2017./2018. mācību gadā 10. klasē piedāvājam apgūt  vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena valodu programmu vai vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu vai vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu.

Franču valodas priekšzināšanas nav nepieciešamas!

Sīkāka informācija par piedāvātajām programmām un pieteikšanās anketa skolas mājaslapā.