PIESLĒDZIES E-KLASEI

Pirmdiena, 2024. gada 22. jūlijs

Marija, Marika, Marina

12359.jpeg
Audzēkņu vecāku sūdzībā par Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs atsākta lietvedība pēc būtības.

Par lietvedības atsākšanu pēc būtības informēja Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu namā.

Sākotnēji spriedumu minētajā strīdā bija plānots paziņot jau 20.oktobrī. Taču līdz ar dažu jaunu apstākļu parādīšanos, lietvedību minētajā lietā nolemts atsāk pēc būtības. Nākamās tiesas sēdes datums pagaidām nav zināms.

Jau vēstīts, ka Rēzeknes pilsētas domes ārkārtas sēdē pašvaldības deputāti nolēmuši pieprasīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam skaidrojumu par izdoto rīkojumu, kurā pieprasīts apturēt Rēzeknes pilsētas domes lēmumu par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs, ar kuru ēdināšanas izmaksa ir noteikta arī speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Gerhards 26.septembrī izdeva rīkojumu par Rēzeknes pilsētas domes lēmuma "Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu" apturēšanu daļā par ēdināšanas izmaksu (vecāku maksa) noteikšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, norādot, ka Rēzeknes pilsētas domes lēmums bijis nelikumīgs.

Izvērtējot rīkojuma saturu un būtību, Rēzeknes pilsētas dome konstatējusi vairākas normatīvo aktu pretrunas, kuras bez papildus skaidrojuma uz šo brīdi nedod iespēju tiesiski izskatīt jautājumu pēc būtības. Ministra rīkojumā nav atsevišķi ietverta rezolutīvā daļa, kā rezultātā no tajā ietverto minēto teikumu gramatiskās uzbūves nav iespējams viennozīmīgi saprast rīkojuma nolēmuma būtību, proti, vai ar rīkojumu ir nolemts apturēt Rēzeknes pilsētas domes lēmumu "Par ēdināšanas izmaksu noteikšanu Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs un uzcenojuma apstiprināšanu" norādītajā daļā vai arī atcelt to.

Tāpat rīkojums nav pamatots ar atsauci uz attiecīgām tiesību normām, kuras piešķir ministram tiesības atcelt pašvaldības lēmumus vai apturēt to darbību, kas arī apgrūtina iespēju saprast rīkojuma būtību un tiesisko pamatu.

Galvenais motīvs šāda lēmuma pieņemšanai ir tas, ka Rēzeknes pilsētas domes uzskata, ka K.Gerhards nebija tiesīgs izdot šādu rīkojumu, jo lieta pēc būtības tiek skatīta administratīvajā tiesā un lēmuma pārbaude šajā gadījumā ir pakļauta tikai tiesas kontrolei.

Domē apliecināja, ka maksa par bērnu ēdināšanu no vecākiem aizvien tiek pieprasīta, un tiek gaidīts tiesas lēmums, informē aģentūra LETA.

Kā vēstīts, pamatojot minēto rīkojumu, K.Gerharda padomniece Sanita Dika-Bokmeldere iepriekš skaidroja, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt tās padotībā esošo izglītības iestāžu finansēšanas kārtību tik tālu, cik to nenosaka likumi un Ministru kabineta noteikumi. Viņa uzsvēra, ka izglītības jomu regulējošie ārējie normatīvie akti neparedz kārtību, kādā pašvaldība varētu noteikt tās padotībā esošo speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamo bērnu vecāku jebkāda veida līdzmaksājumu izglītojamo ēdināšanai.

"Rēzeknes pilsētas domes rīcība, pieprasot vecākiem maksāt par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ir pilnīgi nepieņemama. Pirmkārt, tas ir nelikumīgi, otrkārt, viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tajā skaitā arī par bērnu ēdināšanu speciālajās pirmskolas izglītības iestādēs, tāpēc esmu devis rīkojumu apturēt šo domes lēmumu," norāda K.Gerhards.