PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 23. aprīlis

Georgs, Jurģis, Juris

Augstākā tiesa papildina mācību materiālus skolām ar skaidrojošiem video
Augstākā tiesa papildina mācību materiālus skolām ar skaidrojošiem video
Foto: Augstākā tiesa

Viena no Augstākās tiesa prioritātēm ir sabiedrības informēšana un tiesiskā izglītošana. Šīs prioritātes ietvaros tiesa kopš pagājušā gada īsteno skolu projektu, kura mērķis ir veicināt skolēnu un jauniešu tiesībpratību. Šī iniciatīva sastāv no vairākiem komponentiem, ieskaitot trīs izglītojošu animāciju veidošanu, darba lapu izstrādi un komentāru sagatavošanu pedagogiem. Šogad Augstākā tiesa papildinājusi mācību materiālu klāstu skolēniem ar video, kuros jaunieši izjautā Augstākās tiesas senatorus (tiesnešus). 

Augstākā tiesa šī mācību gada sākumā publiskoja trīs aizraujošas un izglītojošas  animācijas. Animācijā „Kāpēc ir vajadzīgas tiesas?” tiek skaidrots, kāda ir tiesas loma, nodrošinot tiesiskumu sabiedrībā, un kāpēc ir jāievēro likumi.

Animācija „Lietu veidi tiesā” sniedz pārskatu par dažādu veidu lietām tiesā un to atšķirībām, parādot piemērus. Animācija „Tiesnesis” iepazīstina ar tiesneša pienākumiem un kritērijiem, kas jāsasniedz, lai kļūtu par tiesnesi.

Papildinot iepriekš izstrādāto izglītojošo materiālu klāstu, šogad Augstākā tiesa sagatavojusi trīs videosarunas ar senatoriem. Jaunieši Sandra, Mārcis un Beatrise izjautā senatorus Veroniku Krūmiņu un Jāni Plepu par tiesu, lietu veidiem un tiesneša amatu.

Sarunā “Tiesas loma demokrātiskā tiesiskā valstī” jaunieši noskaidro, ko nozīmē tiesības uz taisnīgu tiesu, kā var saprast, ka tiesa ir bijusi taisnīga un kas to pārbauda. Senatori pastāsta arī noderīgu informāciju – kas jādara, ja vēlas vērsties tiesā, ko darīt, ja nepietiek naudas, lai tiesātos, un vai arī nepilngadīgie var aizstāvēt sevi tiesā.

Otrajā sarunā “Lietu veidi tiesā un tiesu sistēma” jaunieši uzzina, ka tiesās tiek skatītas četru veidu lietas, un jautā senatoriem, kurš no šiem veidiem ir visinteresantākais. Kas ir apelācija un kas – kasācija, un kāpēc Augstāko tiesu sauc arī par Senātu. Senatori skaidro arī, kāda ir atšķirība Satversmes tiesai un Eiropas tiesām.

Trešajā sarunā “Tiesnesis – profesija un cilvēks” jaunieši senatoriem jautā, ko dara tiesnesis un vai būt tiesnesim ir grūti. Vai tiesnesim kādreiz pēc sprieduma ir sajūta, ka spriedums nav taisnīgs? Arī par to, kā kļūt par tiesnesi, kādām īpašībām ir jāpiemīt, bet kādi cilvēki nevar kļūt par tiesnešiem un arī citus jautājumus.  

Ar senatoriem sarunājas Sandra Zīle, Mārcis Eduards Vernušs un Beatrise Bērtaite, bet jautājumus, ko senatoriem vaicāt, sagatavoja Rīgas Franču liceja 11.klašu skolēni (skolotājas Litas Silovas vadībā) un Rīgas Angļu ģimnāzijas 12.klašu skolēni (skolotājas Andras Rektiņas vadībā).

8.martā visas trīs videointervijas tika publiskotas Augstākās tiesas YouTube kanālā, un tiesas mājaslapā, padarot tās pieejamas plašai sabiedrībai. Augstākā tiesa aicina tās izmantot skolās sociālo zinību stundās, kā arī augstskolās studiju procesā.

Prezentējot izglītojošos materiālus žurnālistiem, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa pastāstīja par skolu projektu kopumā, par to, kā tiek veidotas sarunas ar skolēniem, kas atnāk uz Tiesību zinību stundām Augstākajā tiesā. Senatore uzsvēra, ka tā patiesi ir saruna, lai stiprinātu skolēnos tiesībpratību, proti, zināt savas tiesības un prast tās pielietot un aizstāvēt. Tāpat skolēni šajās stundās var iejusties tiesneša lomā, risinot dažādus juridiskus kāzusus jeb strīdus, un mēģinot tos izlemt, piemērojot atbilstošu risinājumu.

Augstākās tiesas mājaslapā ir izveidota sadaļa „Mācību materiāli skolām”, kurā ir publicētas videosarunas, visi trīs animētie video, darba lapas un to komentāri, kā arī citi skolām noderīgi materiāli un informācija par iespējām pieteikties uz Tiesību zinību stundām vai ekskursijām Augstākajā tiesā. Animācijas ir ievietotas arī izglītības vietnēs soma.lv un skolo.lv.

Videosarunas:

Animācijas filmiņas: