PIESLĒDZIES E-KLASEI

Otrdiena, 2024. gada 05. marts

Aurora, Austra

5958.jpeg
Foto: 123RF
Augstskolas, kuru pedagoģijas studiju programmu absolventi turpinās vai būs sākuši pedagoģisko darbu izglītības iestādēs, turpmāk saņems snieguma finansējumu par rezultātiem pedagogu sagatavošanā, šodien lēma Ministru kabinets.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos nosaka kārtību, kādā augstskolām tiek piešķirts snieguma finansējums par pedagoģijas studiju absolventiem, kuri sāks darbu pirmskolas, vispārējās, profesionālās, profesionālās tālākizglītības un pilnveides, profesionālās ievirzes un bērnu un jauniešu interešu izglītības iestādēs. Augstskolas arī tiks finansiāli stimulētas rūpīgāk atlasīt topošos studējošos, ņemot vērā viņu motivāciju un piemērotību pedagoga profesijai. Tāpat darbam skolās tiks aktīvāk iesaistīti tie pedagogi, kuri būs sagatavoti atbilstoši kompetencēs balstītas izglītības satura un izglītības darba tirgus prasībām.

Patlaban no vidēji 1000 pedagoģijas studiju programmu absolventiem darbu skolās sāk 350-400 jauno speciālistu, kas nozīmē, ka jauno pedagogu sagatavošanai pieejamie ierobežotie resursi netiek izmantoti efektīvi. Valdības deklarācijā Izglītības un zinātnes ministrijai ir dots uzdevums reorganizēt jauno pedagogu sagatavošanas programmas pedagoģijas augstskolās, rūpīgi atlasot jaunos pedagogus, veidojot praksē balstītas mācības un nodrošinot profesionālo atbalstu skolās.

Janvāra sākumā valdībā tika apstiprināti priekšlikumi konceptuāli jaunas pedagogu izglītības sistēmas veidošanai Latvijā. Jaunā sistēma balstīta sabiedrībai svarīgās vērtībās un atbilst jaunajam mācību saturam. Tā integrēs pedagogu izglītību ar pētniecību, padarīs to elastīgāku, spējīgu ātri reaģēt un skolotāju pielāgoties darba tirgus prasībām un tehnoloģiju attīstībai. Lai nodrošinātu studiju programmu jaunveidi un pedagogu sagatavošanas, akadēmiskā personāla un pārvaldības attīstību, paredzētas investīcijas vairākās ES struktūrfondu aktivitātēs, informē aģentūra LETA.

Savukārt ar šodien valdībā apstiprinātajiem grozījumiem tiek ieviesta jauna otrā pīlāra jeb snieguma finansējuma formulas sastāvdaļa, kas paredz papildu finansējumu atkarībā no tā, cik absolventu sākuši darba gaitas vai turpina strādāt izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā pēc augstskolas absolvēšanas. Piešķirtais finansējums ļaus izveidot finansēšanas instrumentu, ar kura palīdzību būs labāk iespējams atalgot augstskolas par konkrētiem sasniegtiem rādītājiem. Tas veicinās pedagoģijas studiju procesa ciešāku integrāciju ar absolventu tālākajām darba gaitām izglītības iestādēs un motivēs rūpīgāk atlasīt topošos studējošos, ņemot vērā viņu motivāciju un piemērotību pedagoga profesijai